E – KNJIGE

Nedžma Džananović MiraščijaUVOD U VANJSKU POLITIKU EUROPSKE UNIJE 

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2018


Valida Repovac Nikšić- TEORIJSKE RASPRAVE O KOZMOPOLITIZMU

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2019


 

Jasna Duraković-POSLOVNO KOMUNICIRANJE U NOVOMEDIJSKOM OKRUŽENJU

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2019

 


 

Sanela Bašić i Milanka Miković-ODABRANE TEME SAVREMENE SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RADA