Prof. dr. Hanka Vajzović

HVRođena je 1949. godine u Brčkom. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1973. godine, na Odsjeku za orijentalne jezike i književnosti (arapski, turski, perzijski jezik), a potom i na Odsjeku za južnoslovenske jezike istoga fakulteta.

U zvanje redovnog profesora izabrana je 2006. godine.

Predaje ili je predavala nastavne predmete: BHS / Maternji jezik, Teorija značenja, Leksikologija, Lingvistička stilistika, Novinarska stilistika, Kultura komuniciranja, Vještina govora / Retorika, Poslovno komuniciranje, Političko komuniciranje, Jezik i stil javnog / poslovnog komuniciranja, Javno i masovno komuniciranje.

Objavila je više od 50 naučnih i stručnih radova, među kojima se posebno izdvajaju knjige: Orijentalizmi u književnom djelu – lingvistička analiza (1999) i Jezik i nacionalni identiteti – sociolingvističke teme (2008).

Glavni je urednik časopisa “Književni jezik”; član redakcije časopisa “Naša škola”; član redakcije posebnih izdanja, kao što su: zbornik “Jezik i demokratizacija”, “Rječnik bosanskog jezika” i dr.

Učestvovala je aktivno na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu, od kojih se izdvajaju: Aktuelle Fragen der Sprache der Bosniaken, Kroaten, Serben und Montenegriner (Beč, 2002), Mjesto i uloga “Ostalih” u Ustavu Bosne i Hercegovine i budućim ustavnim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo, 2010) i dr. Godine 1987. boravila u Turskoj kao stipendist Turske Vlade, a 1997. kao gost profesor na Institutu za slavistiku u Austriji (Graz). Učestvovala je u realizaciji desetak domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata (kao saradnik – nosilac teme, ili kao glavni istraživač).

Obavljala je funkciju šefa Odsjeka žurnalistika / komunikologija i bila član Upravnog odbora Fakulteta političkih nauka.

Dobitnica je priznanja “najuspješniji profesor” Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2008/2009. godinu te nagrade Fakulteta političkih nauka (2005) za objavljeni rad: Savremena jezička situacija u Bosni i Hercegovini, u: Jezik i demokratizacija, Institut za jezik, Sarajevo, 2001 (79-93).

Kontakt info:

E-mail: vajzovich@fpn.unsa.ba

Telefon: 00387 33 203562, lokal: 114