Promocija publikacije “Selefije u BiH” autora prof. Srđana Puhala

October 25, 2016 / Tuesday @ 9:10

03.11.2016. godine u 12:00 sati na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održat će se promocija publikacije “Selefije u BiH” autora profesora Srđana Puhala analitičara i sociologa iz Banja Luke

Ko su selefije, kako ih drugi vide i kako se izvještava o njima…

Socio-psihološka studia

Ovo nije knjiga o selefizmu, ali jeste o ljudima koje nazivaju wehabijama, selefijama, dok oni sebe jednostavno zovu muslimani.

Ovo nije publikacija koja je za ili protiv selefija i njihovog poimanja i načina praktikovanja islama, ovo je socio-psihološka studija u kojoj smo dali priliku selefijama da kažu ko su i šta su, građanima da kažu kako ih opažaju i šta osjećaju prema njima i da vidimo kako printani mediji i portali pišu o njima.

prof. Srđan Puhalo