Prof. dr. Dino Abazović

Rođen je 1972. godine u Sarajevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u oblasti sociologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1999, 2005, 2009. godine. Izabran je u zvanje vanrednog profesora 2012. godine. Predaje nastavne discipline: Sociologija spoznaje i morala, Religije savremenog svijeta na dodiplomskom studiju, i Religije i konflikti, te Religija i politika na … Continue reading Prof. dr. Dino Abazović