Fakultet političkih nauka Sarajevo postao član Europskog konzorcija političkih znanosti (ECPR)

November 14, 2016 / Monday @ 9:16

Od početka ove akademske godine Fakultet političkih nauka Sarajevo postao je puni član Europskog konzorcija političkih znanosti (ECPR). ECPR je znanstveno udruženje sa ciljem promoviranja političkih znanosti, organizacijom znanstvenih konferencija, izdavaštvom, umrežavanjem istraživača širom svijeta, a posebice Europe, te promoviranjem članica mreže. Članstvo u ECPR je na institucionalnoj osnovi (Fakultet i Univerzitet), a beneficije članstva uživaju svi članovi Fakulteta, nastavnici i student svih odsjeka. Preko 300 univerziteta iz Europe i svijeta su članice ECPR, a iz regije izdvajamo Univerzitet u Ljubljani, Sveučilište u Zagrebu, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet Crne Gore u Podgorici.

O beneficijama članstva i kako se mogu koristiti možete više pročitati ovdje: <http://ecpr.eu/Membership/MembershipBenefits.aspx>

Za sve ostale informacije možete posjetiti stranicu ECPR: <http://ecpr.eu/>

Također se pozivaju svi studenti i nastavnici da otvore profil na ECPR stranici, te kod institucije odaberu “Faculty of Political Sciences, University of Sarajevo”. Profil možete napraviti prateći upute pod linkom <http://ecpr.eu/LoginCreateNewAccount.aspx>

Pages: 1 2 5