Obavještenje za vanredne studente koji slušaju predmet “Kultura i diplomatija”

November 10, 2016 / Thursday @ 13:23

OBAVJEŠTAVAJU SE VANREDNI STUDENTI, DA ĆE SE INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA PREDMET “KULTURA I DIPLOMATIJA”– prof. dr. Šaćir Filandra, prof.dr. Emina Kečo Isaković, U NASTAVKU SEMESTRA ODRŽAVATI U VIDU KONSULTACIJA, ZBOG MALOG BROJA STUDENATA.

ZA SVE INFORMACIJE  MOŽETE SE OBRATITI NA SLJEDEĆE MAIL-OVE:

dekanat@fpn.unsa.ba – SARINA BAKIĆ (DEKANAT FPN- PRVI SPRAT)

emina.keco.isakovic@fpn.unsa.ba – PROF.DR. EMINA KEČO ISAKOVIĆ

Pages: 1 2 5