Saopštenje za javnost – HSPF, SOFPN, SPONA

November 18, 2016 / Friday @ 12:53

Usaglasivši svoje stavove, a na osnovu Memoranduma o saradnji i dogovoru o zajedničkom nastupanju i djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine,  Asocijacija studenata političkih nauka SPONA Sarajevo, Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka i Udruga Hrvatski studentski politološki forum Mostar kao krovna predstavnička tijela i organizacije studenata političkih nauka u Bosni i Hercegovini izdaju usaglašeno saopštenje u vezi sa Javnim oglasom za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Naime, navedeni oglas objavljen je na internet stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, dana 8. novembra 2016. godine i u istom se navodi da se oglas otvara za sljedeće pozicije:

  1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom (6 izvršioca)
  2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom (6 izvršioca)
  3. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer engleski jezik (2 izvršioca)
  4. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer njemački jezik (1 izvršilac)

Smatramo neprimjerenim i neodgovornim ovakvo ponašanje Ministarstva vanjskih poslova BiH koje ne samo da je diskvalifikovalo nego i ignorisalo postojanje struke, studijskih programa pa i samih fakulteta na kojima se obrazuju i osposobljavaju kadrovi za obavljanje poslova kakvi se po svojoj prirodi realizuju u državnoj službi. Sama činjenica da se studenti u BiH obrazuju na visokoškolskim ustanovama koje imaju studijske programe kao što su politologija, medjunarodne i sigurnosne studije, novinarstvo i komunikologija, sociologija, socijalni rad i sl. trebala bi biti dovoljan razlog da državne institucije, kao i entitetske, kantonalne pa i lokalne razgovaraju sa našim fakultetima i organizacijama o angažovanju naših studenata u vidu stažiranja, obavljanja stručnih praksi itd.

Ovim saopštenjem ukazujemo na zajednički problem koji se javlja već duži niz godina. U Bosni i Hercegovini se već godinama studenti obrazuju na našim fakultetima bez da nakon toga imaju priliku za zaposlenje u državnoj službi. Tim se postavlja pitanje za čije potrebe se školuju kadrovi u Bosni i Hercegovini?

Mišljenja smo da sve institucije i organizacije trebaju u što skorijem periodu izvršiti sistematizaciju radnih mjesta i kadrovskih politika kako bi kadar koji izlazi sa navedenih visokoškolskih ustanova imao priliku za zaposlenje u struci  i time da svoj doprinos društvu u kojem živi. Tim povodom pozivamo sve zainteresovane, a prije svega Ministarstvo vanjskih poslova BiH na koje se ovo saopštenje direktno odnosi, da u koordinaciji sa našim fakultetima i organizacijama pronađe kompromisno rješenje za ovaj problem.

S poštovanjem,

Za Asocijaciju studenata Fakulteta političkih nauka Sarajevo SPONA

Merima Kovačić, predsjednica (sr)

 

Za Studentsku organizaciju Fakulteta političkih nauka Banja Luka

Miloš Kovačević, predsjednik (sr)

 

Za Udrugu Hrvatski studentski politološki forum Mostar

Josip Zelenika, predsjednik (sr)

Pages: 1 2 5