I ciklus studija – Odsjek za politologiju

Šef Odsjeka: prof. dr. Safet Halilović

Kontakt telefon: ++ 387 33 203 562 lok: 188
E-mail: safet.halilovic@fpn.unsa.ba

Sekretar Odsjeka: Asistent Elma Huruz

Kontakt telefon: ++ 387 33 203 562 lok: 198
E-mail: elma.huruz@fpn.unsa.ba

Aktuelni nastavni planovi i programi

Stari nastavni planovi i programi

 

Pages: 1 2 5