Obavještenje za studente Odsjeka sociologija – Predmet “Historija socijalne i političke misli u BiH”

November 22, 2016 / Tuesday @ 14:25

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI ODSJEKA SOCIOLOGIJA, KOJI STUDIRAJU PO NPP 2012/2013 ILI PO RANIJIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA, A KOJIMA JE OSTAO NEPOLOŽEN PREDMET HISTORIJA SOCIJALNE I POLITIČKE MISLI U BIH – PROF.DR.ESAD ZGODIĆ,  DA ĆE SE ISPIT IZ OVOG PREDMETA, ODRŽATI U PREDSTOJEĆEM JANUARSKO- FEBRUARSKOM ISPITNOM TERMINU, PREMA RASPOREDU I SATNICI KOJI ĆE BITI OGLAŠENI U SKLOPU RASPOREDA ISPITNIH TERMINA ZA PREDMETE PREMA AKTUELNIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA.

SLUŽBA ZA NASTAVU I RAD SA STUDENITIMA

SARAJEVO, 21.11.2016.GODINE

Pages: 1 2 5