Obavještenje za studente – Syllabusi

October 10, 2016 / Monday @ 14:52

Obavještavaju se studenti da su syllabusi za odsjeke Politologija, Sociologija, Žurnalistika/Komunikologija, Socijalni rad i SIMS postavljeni na web stranici Fakulteta, preostali syllbusi, biće postavljeni u narednom periodu.

Syllbuse možete preuzeti u sekciji “Studiji”.

SLUŽBA ZA NASTAVU I RAD SA STUDENTIMA

Pages: 1 2 5