I ciklus studija – Odsjek za socijalni rad

Šef Odsjeka: prof. dr. Suada Buljubašić

Kontakt telefon: + 387 33 203 562 lok: 119
e-mail: suada.buljubasic@fpn.unsa.ba

Sekretar Odsjeka: Nina Babić, MA

Kontakt telefon: + 387 33 203 562 lok: 127
e-mail: nina.babic@fpn.unsa.ba

Aktuelni nastavni planovi i programi

Stari nastavni planovi i programi

Pages: 1 2 5