Obavještenje za studente koji slušaju predmet “Demografija”

November 14, 2016 / Monday @ 9:44

Nastava iz predmeta Demografija neće se održati 15. i 16. novembra zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika. Raspored polaganja polusemestralnog ispita oglašen je na web stranici Fakulteta (dva dokumenta za dvije linije).

Pages: 1 2 5