Obavještenje za vanredne studente koji slušaju predmet “Međunarodna ekonomija”

October 14, 2016 / Friday @ 8:52

Vanredni studenti master studija, smjer „Međunarodni odnosi i diplomatija“ i smjer „Upravljanje državom“, treba da se jave na e-mail adresu snjezana.brkic@efsa.unsa.ba (navesti smjer, predmet, ime i prezime i broj indexa), kako bi im bili poslati odgovarajući materijali u vezi sa predmetom, a njihove adrese dodate na mailing listu koja će služiti za komunikaciju predmetnih nastavnika sa studentima.

Prof. dr Snježana Brkić

Pages: 1 2 5