Javna odbrana magistarskog rada kandidata Hegić Osmana

November 24, 2016 / Thursday @ 12:37

Javna odbrana magistarskog rada kandidata  Hegić Osmana, naslov završnog (magistarskog) rada: „GLOBALNO UPRAVLJANJE U DOBA NEOLIBERALNE POLITIKE“ održaće se na Falultetu političkih nauka, INFO sala, utorak  29.11.2016.godine u 10 sati.