Konkurs za upis studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2023/2024. godinu

Pročitaj više
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

Pročitaj više
Odluka Senata UNSA – Implementacija novog informacionog sistema eUNSA na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu političkih nauka

Odluka Senata UNSA – Implementacija novog informacionog sistema eUNSA na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu političkih nauka

Pročitaj više
OVJERA LJETNOG I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2023./2024. GODINE

OVJERA LJETNOG I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR STUDIJSKE 2023./2024. GODINE

Pročitaj više
DRUGI PRIJAVNI ROK: KONAČNE RANG LISTE – UPIS PRIMLJENIH STUDENATA U 2023./2024. STUDIJSKOJ GODINI

DRUGI PRIJAVNI ROK: KONAČNE RANG LISTE – UPIS PRIMLJENIH STUDENATA U 2023./2024. STUDIJSKOJ GODINI

Pročitaj više