OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA STARIM BOLONJSKIM I PREDBOLONJSKIM NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA

Pročitaj više
Naknadna dodjela diploma

Naknadna dodjela diploma

Pročitaj više
OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR STUDIJSKE 2022./23. GODINE

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR STUDIJSKE 2022./23. GODINE

Pročitaj više
POČETAK NASTAVE I RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI U LJETNOM SEMESTRU STUDIJSKE 2022./2023. GODINE ZA REDOVNE STUDENTE

POČETAK NASTAVE I RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI U LJETNOM SEMESTRU STUDIJSKE 2022./2023. GODINE ZA REDOVNE STUDENTE

Pročitaj više
RASPORED NASTAVE ZA VANREDNE STUDENTE – LJETNI SEMESTAR 2022./23

RASPORED NASTAVE ZA VANREDNE STUDENTE – LJETNI SEMESTAR 2022./23

Pročitaj više