Pravni i opšti poslovi

Osoblje:

  • Sekretar fakulteta: Umihana Mahmić,MA
  • Stručni saradnik: Sabina Šahman, diplomirani pravnik
  • Referent za protokil: Vahida Konaković
  • Domar: Adem Ajnadžić

Radno vrijeme:

Svaki radni dan: 08:00 – 16:00


Propisi