Pravni i opšti poslovi

Osoblje:

 

  • Viši stručni saradnik za arhivsko i kancelarijsko poslovanje: Sabina Šahman
  • Viši stručni saradnik za pravne ,kadrovske i administrativne poslove:
  • Viši stručni saradnik u dekanatu: Adila Odobašić
  • Referent za protokol: Vahida Konaković

Radno vrijeme:

Svaki radni dan: 08:00 – 16:00


AKADEMSKO PRIZNAVANJE INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA


Propisi