Kraj digitalnog početka” – naučna konferencija 2021.

Internacionalna naučna konferencija

 

INFORMACIJSKA I MEDIJSKA PISMENOST „KRAJ DIGITALNOG POČETKA“

 

Vještine korištenja, stvaranja i procjena online informacija i znanja, bez razumijevanja načina na koji digitalno okruženje uvjetuje i reorganizira društveni ekosistem (posebice kako strukturalne karakteristike digitalizacije i platformizacije svojim tehničkim kodom impliciraju epistemičku krizu, osnažuju ideološki ekstremizam, ugrožavaju privatnost, uspostavljaju korporativni nadzor, fragmentiraju i polariziraju javni diskurs, općenito, podrivaju demokraciju) ne uspijevaju uspostaviti kritički dijalog sa oblikom pismenosti 21. stoljeća.

Informacijska i medijska pismenost obično pojednostavljeno shvaćena kao “digitalna kompetencija” informacijske stručnjake nerjetko drži podalje od interdisciplinarnih, transdisciplinarnih, multidisciplinarnih, te antidisciplinarnih metodologija tzv. postdigitalnosti [2] koja “opisuje pristup digitalnim medijima koji više ne traže tehničku inovaciju ili napredak, već digitalizaciju smatra nečim što se već dogodilo i što je moguće dalje rekonfigurirati” (Cramer, 2013).

Kako ističe Jandrić (2018) postdigitalni izazov je teško definirati [3] jer opisuje odnose čovjeka i tehnologije koje doživljavamo ovdje i sada uz rast svijesti o “kompleksnim i nejasnim odnosima između fizike i biologije, starih i novih medija, humanizma i posthumanizma, kapitalizma temeljenog za znanju i kapitalizma temeljenog na biotehnologiji. Postdigitalnost je jedan od najvećih izazova današnjice u znanosti, umjetnosti, odgoju, obrazovanju, i nizu povezanih ljudskih djelatnosti.” (Ibidem.). U tom svjetlu, proučavanjem na koji način se u kontekstu informacijske i medijske pismenosti uključuju, istražuju i povezuju aspekti otvorene znanosti, društvene psihologije, kulturalnih studija, kritičke pedagogije, političke ekonomije znanja, algoritamske demokatije i umjetnosti, na koncu, postdigitalne znanosti i obrazovanja etc., mogli bismo shvatiti kao akademsku i profesionalnu odgovornost prepoznavanja tranzicija i transformacija bibliotekarstva i informacijskih studija koje se nadilaženjem funkcionalnih aspektata tzv. digitalne pismenosti (pragmatični pristup koji zanemaruje internet kao ideološki instrument post-demokracije) suočavaju sa izazovima budućnosti.

 

Stoga objavljivanje posebnog tematskog broja Vjesnika bibliotekara Hrvatske, ima za cilj mapirati regionalne perspektive istraživanja u domenu kritičke digitalne pismenosti u kontekstu demokratizacijskih potencijala i strukturalnih ograničenja interneta (Polizzi, 2020), sa posebnim naglaskom na narastajuću zamagljenost demarkacionih linija izmedju tehnologije, medija i znanosti. Izazovi postdigitalnog stanja kojima se opisuju “ljudski odnosi sa tehnologijama sa kojima dijelimo individualna i kolektivna iskustva, u momentu ovdje i sada. To pokazuje našu rastuću svjesnost o zamagljenim i zamršenim odnosima između fizike i biologije, starih i novih medija, humanizma i posthumanizma, kapitalizma znanja i bio-informacijskog kapitalizma” (Jandric et al, 2018) tako u domenu kritičke medijske i informacijske pismenosti postaju smjernice za otkrivanje različitih pristupa konceptualiziranja, razumijevanja i mapiranja “kraja digitalnog početka” kao liminalne odrednice pitanja učenja i podučavanja.

 

Nakon konferencije “Informacijska i medijska pismenost: pitanje (obrazovanja) demokratije” koja će biti održana na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 30.11.2021. (hibridni, online format) sa pozvanim predavačima i učesnicima će se održati i sastanak kako bi se diskutiralo o pozivu da svoje pisane radove objave u specijalnom broju “Vjesnika bibliotekara Hrvatske” kako bi u njemu prikupili recentna istraživačka iskustva i nalaze u domenu teorije i prakse informacijske/medijske pismenosti u regionu te se na taj način stimulirale buduće inicijative akademske i stručne perspektive razvoja politike razvoja demokratskog diskursa između, sa jedne strane, maksimiziranja prilika i minimiziranja rizika inherentnih digitalnim medijima i kulturi interneta (Carlsson 2019, str. 16).

Organizator konferencije je Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta uSarajevu koji posljednjih godina, kroz akademski, naučnoistraživački i zagovarački pristup razvija strateški okvir uključivanja medijske i informacijske pismenosti u formalno i neformalno obrazovanje, zasnovano na principima izvodljivosti i održivosti. Kroz aktivnosti su razvijeni ljudski kapaciteti, metode, materijali, mreža ključnih aktera i stručnog kadra, te strateški koncept za sistemsko rješenje izazova digitalne transformacije društva.

*Ova aktivnost organizovana je uz podršku UNESCO/EU kroz projekat „Jačanje povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – Faza 2“.


Međunarodna naučna konferencija:

MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST: “KRAJ DIGITALNOG POČETKA”

Datum: Sarajevo, 30.11.2021. – Fakultet političkih nauka

Vrijeme: 12.00 – 17.30 sati Hibridni online događaj – FPN UNSA / ZOOM/ YT

 

12:00 – 12:15 / OTVARANJE KONFERENCIJE: 

prof. dr. Emir Vajzović, prof. dr. Mario Hibert, prof. dr. Martina Dragija Ivanović, prof. dr. Tatjana Aparac-Jelušić, Siniša Šešum (UNESCO BiH)

 

12:15 – 12:30 / Strateško pozicioniranje medijske i informacijske pismenosti kao krovne kompetencije društva: uloga naučno-istraživačkih platformi

prof. dr. Emir Vajzović i mr. sc. Sanel Huskić / Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka (BiH)

 

12:30 – 12:45 / Hakiranje krize demokracije: može li nas medijska pismenost spasiti od algoritamskog oblikovanja političke percepcije, volje i mišljenja?

prof. dr. Boris Badurina, doc. dr. Milijana Mićunović i doc. dr. Kristina Feldvari / Sveučilište u Osijeku (HR)

 

12: 45 – 13:00 / Digitalna pismenost nastavnika i bibliotekara u Srbiji u procesu učenja na daljinu tokom Covid-19

doc dr. Ana Milojević,  mr. sc. Aleksandra Ugrinić, mr. sc. Kristina Milić / Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (SRB) 

 

13:00 – 13:15 / Kritička pedagogija iznutra: medijska i informacijska pismenost kao agonističko oruđe u pluralnim društvima 

Lamija Silajdžić, MA, Anida Dudić-Sijamija, MA i Jasmin Hasanović, MA / Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Institut za društvena istraživanja (BiH)

 

13:15 – 13:30 / Mladi, informacije i informirane odluke u digitalnom okruženju

dr.sc. Alica Kolarić / Sveučilište u Zadru (HR)

 

13:30 – 13:45 / (Media, digital, algorithmic) Literacy trainings as a democratic failure

mr. sc. Domen Savič, NGO Citizen D (SLO)

 

13:45 – 14:00 / Od tehnološkog determinizma do tehnološkog solucionizma

doc. dr. Vuk Vučetić / Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (BiH)

 

PAUZA: 14:00 – 14:30

 

14:30 – 14:45 / Digitalna pristupačnost – doprinos inkluzivnom društvu

dr. sc. Tamara Horvat Klemen / Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (HR)

 

14:45 – 15:00 / Suvremeni oblici pismenosti s osvrtom na medijsku pismenost- ključnu kompetenciju medijskog obrazovanja

doc. dr. Ivana Sivrić/ Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (BiH)

 

15:00 – 15:15 / Kvalitetno obrazovanje kao preduslov za informacijsko i medijsko opismenjavanje zumera

prof. dr. Nataša Ružić / Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore

 

15:15 – 15:30 / Digitalne kompetencije knjižničnih djelatnika: studija slučaja Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac

mr. sc. Miroslav Katić, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac (HR)

 

15:30 – 15:45 / Implementacija ekomedijske pismenosti u radu školskih zelenih knjižnica

Sanja Šušnjara Raić, MA, doktorantica, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (HR)

 

15:45 – 16:00 / Digitalni aktivizam u društveno-ekološkim granicama

Safet Kubat, MA, doktorant, Centar za interdisciplinarne studije UNSA

 

16:00 – 16:15 / Regulacija društvenih mreža i Internet prostora: digitalne usluge, dezinformacije, govor mržnje i sve o čemu (ne)govorimo

mr. sc. Bojana Kostić, pravnica sa ekspertizom u istraživanju digitalnog nasilja

 

16:15 – 16:30 / Informacijska pismenost i metapismenost: interkulturalizam, kolaborativno oblikovanje sadržaja i izazovi digitalnog učenja

Feđa Kulenović, MA i Luka Bošković, Katedra za informacijske nauke, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

16:30 – 16:45 / Psihopolitika, viralne mutacije imitacije i kraj digitalnog početka

prof. dr. Mario Hibert, Emina Adilović, MA / Katedra za informacijske nauke, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Institut za društvena istraživanja (BiH)

 

ZAVRŠNE RIJEČI: 16:45 – 17:00


URL za pristup i slušanje konferencije Informacijska i medijska pismenost “Kraj digitalnog početka”:

https://us02web.zoom.us/j/81201444782?pwd=VThSSkFxS25XbXg1eFRpTEZtVVZwUT09

Passcode: 696440


Kraj digitalnog pocetka_booklet