Projekti / Projects

 

“Kritički pristup političkoj reprezentaciji u BiH”


„Uloga memorijalnog centra Srebrenica-Potočari u afirmaciji kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini“