Riječ Dekana

Poštovani studenti i studentice, prijatelji i partneri,

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predstavlja temeljnu obrazovnu instituciju u poučavanju i istraživanju u oblasti društvenih nauka u Bosni i Hercegovini. Kroz javni i znanstveni angažman nastavnika i saradnika ovaj Fakultet ima aktivnu ulogu u kreiranju identiteta i afirmaciji države Bosne i Hercegovine utemeljene na principima liberalnodemokratskog, multietničkog društva zasnovanog na znanju.

Osnovan 1961.godine, Fakultet baštini skoro šest decenija tradicije akademskog obrazovanja, koje se odvija na pet studijskih odsjeka: Odsjek za politologiju, Odsjek za sociologiju, Odsjek za komunikologiju/žurnalistiku, Odsjek za sigurnosne i mirovne studije te Odsjek za socijalni rad.

Na Odsjeku za politologiju na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomatija dio nastave na prvom ciklusu te cjelokupan nastavni proces na master studiju odvija se na engleskom jeziku. Pored toga, Fakultet u saradnji sa devet regionalnih i evropskih univerziteta učestvuje u zajedničkom master programu u političkim naukama.

Proteklih godina posebna pažnja usmjerena je na međunarodnu saradnju, što je rezultiralo povećanjem broja stranih studenata koji se odlučuju da dio svoga studija provedu na Fakultetu političkih nauka. Statistički podaci pokazuju da od ukupnog broja studenata koji dolaze na Univerzitet u Sarajevu više od polovice kao svoju akademsku destinaciju biraju naš Fakultet. Značajan broj nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata Fakulteta političkih nauka  putem bilateralnih i univerzitetski realiziranih Erasmus+ programa učestvuje u akademskoj mobilnosti, što omogućuje prenošenje i primjenu pozitivnih iskustava s tih institucija u naš vlastiti rad te značajno doprinosi uspostavi i širenju profesionalnih kontakata.

Središte naučnoistraživačkog rada je Centar za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka, koji uspješno realizira projekte unutar Jean Monnet Network programa „Horizon 2020“ te ostvaruje saradnju sa značajnim brojem međunarodnih organizacija i donatora. Regionalna prepoznatljivost Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu reflektira se i kroz četiri generacije interdisciplinarnih doktorskih studija, koje su privukle desetke kandidata iz cijele regije Zapadnog Balkana.

U izvođenju nastavnog procesa na sva tri ciklusa studija na Fakultetu političkih nauka, osim niza predavača po pozivu, učestvuje 59 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika, od kojih 17 redovnih profesora, 19 vanrednih profesora, 12 docenata, 10 viših asistenata i 2 asistenta.  Podršku im pruža dostatan broj profesionalno osposobljenog administrativnog i tehničkog osoblja (služba za nastavu i rad sa studentima; biblioteka i naučna dokumentacija; služba za finansijsko-računovodstvene poslove; služba za opće i pravne poslove).

Poštovani budući studenti i studentice,

ako se zanimate za izazove koji u današnjem svijetu dolaze iz društvene, političke i sigurnosne sfere, te ih želite razumijevati i o njima diskutirati sa ekspertima koji oblikuju bosanskohercegovačko javno mnijenje, onda je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pravi izbor za nastavak školovanja.

Fakultet nudi više od 150 predmeta – od fundamentalno-teorijskih do niza specijalističko-aplikativnih disciplina – putem kojih se tretiraju gotovo svi aspekti savremenog društvenog života. Na ovaj način studenti se nakon okončanja studija spremaju da se suoče s različitim društvenim, političkim i sigurnosnim izazovima u realnom životu i stečena znanja apliciraju u praksi. Komparativnu prednost poslije okončanja studija predstavlja činjenica da se radi o visokoškolskoj instituciji s najdužom tradicijom izučavanja politologije, sociologije, novinarstva, sigurnosti, mirovnih studija i socijalnog rada u našoj državi, te da veliki broj svršenih studenata Fakulteta aktivno participira i upravlja društvenim i političkim tokovima u Bosni i Hercegovini, pokazujući tako da ova visokoškolska institucija nudi znanja i vještine upotrebljive u praksi.

Fakultet političkih nauka pruža osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim tijelima i institucijama, privatnom i nevladinom sektoru, institucijama kulture, obrazovanja.

Iskustva naših svršenih studenata koji rade u zemljama Evropske unije pokazala su da nema teškoća prilikom priznavanja diploma Fakulteta, odnosno Univerziteta u Sarajevu. Budući da je tržište rada Evropske unije izuzetno veliko, ono osim znanja stečenih tokom školovanja zahtijeva i druge vještine koje studenta čini kompetitivnim. Fakultet političkih nauka putem svojih programa osnažuje studente da se usavršavaju i van redovnog obrazovanja kako bi mogli iskoristiti priliku koja im se može ponuditi i u Evropskoj uniji.