Kontakt informacije

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Sarajevu

  • Adresa: Skenderija 72, 71000 Sarajevo ,BiH
  • Telefon: + 387 33 203 562
  • Fax: +387 33 666 884
  • E-mail: dekanat@fpn.unsa.ba