Info o Centru

Centar za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu osnovan je  u martu 2017. i usmjeren na organiziranje programa obrazovanja odraslih, odnosno kratkoričnih non-degree programa profesionalnog usavršavanja diplomiranih, bachelor i master studenata (alumni) Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, kao i drugih srodnih fakulteta, treninga usmjerenih na profesionalno usavršavanje i osnaživanje kompetencija svih zainteresiranih potencijalnih polaznika, a iz oblasti kojima se u svojoj osnovnoj djelatnosti bavi Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (oblasti iz domena koje pokriva pet maričnih odsjeka FPN: sociologija, politologija, komunikologija, socijalni rad i sigurnosne i mirovne studije), organizaciju i provedbu ljetnih i zimskih škola za studente FPN i ostale zainteresirane polaznike, u saradnji sa drugim organizacijskim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, te drugim bosanskohercegovačkim i inozemnim obrazovnim ustanovama, te organizaciju konferencija, seminara, okruglih stolova itd.

U svrhu razvijanja kapaciteta Centra, Fakultet političkih nauka potpisao je ugovor o saradnji sa DVV Internacional, Ured za BiH, koji podrazumijeva podršku u opremi, finansijskim sredstvima za održavanje andragoških obuka, te savjetovanje i podršku u razvoju Centra u budućnosti.

Centar trenutno radi na razvoju Kataloga obrazovne ponude koji će, po odobrenju od strane Vijeća FPN i Senata UNSA, biti ponuđen svim potencijalnim (individualnim i institucionalnim korisnicima).

Dosadašnje aktivnosti Centra uključuju: seminar „Novinarstvo u krizi: Fake News i Social Bots“ u saradnji sa Gete Institutom, program razvijanja poslovnih vještina diplomiranih studenata u saradnji sa Munja Inkubatorom i platformom hocu.ba. U pripremi je i trening za mlađe akademsko osoblje u polju razvijanja kompetencija za rad sa studentima, u saradnji sa DVV Internacional, Ured za BiH.

Info o Centru