Uprava Fakulteta

Dekanat Fakulteta

 • Dekan – prof. dr. Sead Turčalo 
 • Prodekan za naučno-istraživački rad – prof. dr. Mirza Emirhafizović 
 • Prodekan za nastavu –   prof.dr. Elvis Fejzić 
 • Prodekanesa za međunarodnu saradnju  – prof. dr. Sanela Bašić 
 • Sekretar Fakulteta– Umihana Mahmić, mag.iur. 
 •  
Šefovi Odsjeka 
 • Odsjek Politologija – prof. dr. Elmir Sadiković 
 • Odsjek Sociologija – prof. dr. Valida Repovac – Nikšić 
 • Odsjek Žurnalistika/Komunikologija – prof. dr. Lejla Turčilo 
 • Odsjek Sigurnosne i mirovne studije – prof. dr. Mirza Smajić 
 • Odsjek Socijalni rad – prof. dr. Dževad Termiz
Institut za društvena istraživanja
 • Rukovodilac – prof.dr. Emir Vajzović