Prof. dr.

Ehlimana Spahić

Dr. sc. Spahić Ehlimana, vanredna profesorica

Rođena je 1985. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu s odličnim uspjehom. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2008. godine na Odsjeku za politologiju s prosječnom ocjenom 9,51. Magistrirala je na zajedničkom postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu s prosječnom ocjenom 9,40. Uspješno je obranila doktorsku disertaciju 2016. godine.

Završila je obuku u okviru programa TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers) koji je organizirao Univerzitet u Sarajevu u suradnji s Gent University, University of Kent, Uppsala University, and “La Sapienza” University of Rome, UP Transfer Gmbh, Santander Group, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Podgorica uz financijsku podršku Fondacije kralja Baudouina (2013). Također, uspješno je okončala edukaciju u okviru implementacije Tempus projekta Benchmarking as a Tool for Higher Education Performance-BIHTEK Univerziteta u Sarajevu. Članica je UNSA Benchmarking zajednice (2014). Posjeduje diplome (Engleski jezik i književnost, Upravljanje kvalitetom, Održivi razvoj, Ljudski resursi i Upravljanje projektima) i certifikate (Poslovna inteligencija i upravljanje sistemom znanja, Ergonomija radnog mjesta, Upravljanje sigurnošću i zdravljem u obrazovnim ustanovama, Psihologija, Francuski jezik (osnove), Ekonomska politika, Uvod u vještinu pregovaranja, Što čine velike vođe?, Upravljanje Moddlom, Upotreba Voice Thred softvera za online prezentacije, Upotreba Tricider platforme za online suradnju u nastavi i Rad sa studentima s posebnim obrazovnim potrebama).

U toku studija bila je demonstratorica (2005-2009). Od septembra 2009. godine radi kao asistentica, a od 2012. godine radi kao viša asistentica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U 2016. godine izabrana je za docenticu na Odsjeku za politologiju, a 2021. godine u vanrednu profesoricu. Trenutno je angažirana na predmetima: Politička ekonomija, Međunarodna politička ekonomija, Savremena politologija, Politika i lobiranje, Razvojne studije i Ekonomska diplomatija. U svojstvu suradnika u nastavi bili je angažiran na predmetima: Osnove menadžmenta, Ekonomija i politika razvoja Bosne i Hercegovine, Međunarodni ekonomski odnosi, Ekonomija Europe, Institucije globalne ekonomije, Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi, Upravljanje ljudskim resursima, Međunarodna ekonomija, Ekonomija Europe i multilateralna diplomatija. U periodu od 2009-2012. godine bila je angažirana kao suradnika u nastavi (asistentica/viša asistentica) na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za predmete: Ekonomika potrošnje I, Ekonomika potrošnje II i Budžet i lična potrošnja. Angažman u svojstvu suradnice u nastavi nastavljen je i u periodu 2012-2015. godine na predmetu Ekonomika potrošnje.

Sudjelovala je u četiri Erasmus+ programa razmjene: Universitat de Barcelona, Faculty of Law, Department of Political Science and Constitutional Law u 2018. godini, International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam u 2018. godini, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa and Faculty of Law, Department of Political Science and Constitutional Law u 2017. godini i International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University Rotterdam u 2016. godini.

Priredila je dvije knjige, priručnik, zbornik radova, četiri zbirke ispitnih pitanja za predmete na prvom i drugom ciklusu studija, te objavila petnaest članaka. Sudjelovala je na većem broju seminara i konferencija.

Bila je akademska mentorica studentskim timovima u okviru projekta EUSR “Outreach to undergraduate students E4U” koji se realizirao u 2016/2017. i 2017/2018 akademskoj godini. Fakultetski timovi pod njenim mentorstvom su u 2016/2017. godini osvojili nagradu za najbolji video, a naredne 2017/2018. godini nagradu za najbolji slogan.

U okviru Dijalog za budućnost, uspješno je realizirala projekt Međukulturalno razumijevanje i suradnja mladih u Bosni i Hercegovini u periodu 20.12.2018 – 31.08.2019. godine, uz podršku UNESCO-a. Također, je sudjelovala u pripremi i realizaciji dijela aktivnosti projekata Medijska i informacijska pismenost, interkulturalni dijalog i kritičko mišljenje u BiH (UNICEF) i Medijska i informacijska pismenost u Bosni i Hercegovini u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih (UNESCO) financiranih iz programa Dijalog za budućnost.

Alumnista je Fondacije Konrad Adenauer i certificirani trener za simulacije “Experiencing and understanding Europe” i “Coalition-building in a multi-ethnic state”Simulaciju “Coalition-building in a multi-ethnic state” održala je na Fakultetu političkih nauka 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 I 2019. godine.