Treći ciklus

Fakultet političkih nauka organizira interdisciplinarni doktorski studij iz oblasti društvenih nauka: politologija, sociologija, sigurnosne i mirovne studije, socijalni rad i komunikologija.

Studij se organizira u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stječu se naučna zvanja: doktor političkih nauka, doktor socioloških nauka, doktor političkih nauka iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija, doktor socijalnog rada i doktor komunikoloških nauka, u skladu s odabranim naučnoistraživačkim poljem i odbranjenom temom doktorske disertacije.

Više inforamacija na linku ispod :


<<<Treći ciklus studija(Doktorski studij)>>>