Prijavite korupciju

Šta je sistem za prijavu korupcije?

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu omogućava Vam prijavu korupcije putem on-line sistema. Da biste mogli prijaviti korupciju, potrebno je da popunite potrebna polja u formi ispod. Nakon klika “Pošalji”, dobićete email sa potvrdom. Podaci koje unesete čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup istima.

Kako pregledati status prijave korupcije?

Kada prijavite koruptivno djelo, dobićete potvrdu na email adresu, te nakon što se zahtjev pregleda i uputi u proceduru dobitit ćete od službenog lica status Vaše prijave.

[wpforms id=”9639” title=”false” description=”false”]

Važna napomena: 

Prilikom prijavljivanja, trebate biti svjesni posljedica lažnog prijavljivanja iz Člana 347. Krivičnog zakona FBiH:

(1) Ko prijavi koju određenu osobu da je učinila krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, znajući da ta osoba nije učinitelj, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina,

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko podmetanjem tragova krivičnog djela ili na drugi način izazove pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji protiv osobe za koju zna da nije učinitelj.

(3) Ko sam sebe prijavi da je učinio krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, iako ga nije učinio, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci

(4) Kaznom iz stava 3. ovog člana kaznit će se ko prijavi da je učinjeno krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, iako zna da to djelo nije učinjeno.