Članovi Vijeća Fakulteta

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

STUDIJSKA 2022/2023. GODINA

 1. AZINOVIĆ VLADO
 2. ALIBEGOVIĆ ABDEL
 3. ABAZOVIĆ DINO
 4. BABIĆ NINA
 5. BAJRAMOVIĆ ZLATAN
 6. BAŠIĆ SANELA
 7. BULJUBAŠIĆ SUADA
 8. BULJUBAŠIĆ BELMA
 9. BAKIĆ SARINA
 10. BRKIĆ-ŠMIGOC JELENA
 11. CERIĆ HARIS
 12. CIKOTIĆ SELMO
 13. ĆOSIĆ SELMA
 14. ČUSTOVIĆ ENITA
 15. ĆURAK NERZUK
 16. ČAMO MERIMA
 17. DURAKOVIĆ JASNA
 18. DŽAFIĆ ADNAN
 19. DŽANANOVIĆ-MIRAŠČIJA NEDŽMA
 20. EMIRHAFIZOVIĆ MIRZA
 21. FEJZIĆ – ČENGIĆ FAHIRA
 22. FEJZIĆ ELVIS
 23. FILANDRA ŠAĆIR
 24. FORIĆ SAMIR
 25. GADŽO–ŠAŠIĆ SABIRA
 26. KAPIDŽIĆ DAMIR
 27. KARČIĆ HAMZA
 28. KURTĆEHAJIĆ SUAD
 29. LAVIĆ SENADIN
 30. LISICA DARVIN
 31. MUJKIĆ ASIM
 32. MUJAGIĆ NERMINA
 33. MUŠIĆ LEJLA
 34. MIKOVIĆ BORJANA
 35. OSMIĆ AMER
 36. PRASKAČ-SALČIN IRENA
 37. REPOVAC NIKŠIĆ VALIDA
 38. SADIKOVIĆ ELMIR
 39. SEIZOVIĆ ZARIJE
 40. SMAJIĆ MIRZA
 41. SOFRADŽIJA HALIMA
 42. SPAHIĆ EHLIMANA
 43. SEFO MUSTAFA
 44. ŠLJIVO-GRBO AMILA
 45. ŠADIĆ SANELA
 46. ŠERIĆ NEDRETA
 47. TERMIZ DŽEVAD
 48. TURČALO SEAD
 49. TURČILO LEJLA
 50. DUDIĆ – SIJAMIJA ANIDA
 51. KADIĆ VELDIN
 52. SUŠIĆ OSMAN
 53. AMINA VATREŠ
 54. SELMA ALISPAHIĆ
 55. BELMIN DELIĆ
 56. SMAIL LOKVANČIĆ
 57. IMRAN PAŠALIĆ
 58. INELA SUBAŠIĆ
 59. BIHORAC ANISA (ZAMJENA ALMA MEŠIĆ)

 

 

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

STUDIJSKA 2022/2023. GODINA