Biblioteka

Rukovodilac biblioteke: Alma Mešić

Bibliotekar:

Knjižničar: Zijada Obradović


Baze podataka UNSA – pristup


Online katalog (OPAC) FPN(Obrada bibliotečkog fonda u COBISS-u je u toku)


Online katalog COBISS.BH 


 

Radno vrijeme
Radno vrijeme biblioteke i čitaonice:Radno vrijemePonedjeljak – srijeda: 08-16hČetvrtak-petak: 08-18h

Završni MASTER radovi


 Doktorske disertacije


E-izvori:

E-CRIS.BHGoogle ScholarDirectory of Open Access BooksDirectory of Open Access Journals

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa