Volonteri

 

Imajući u vidu potrebe studenta Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Institut za društvena istraživanja je pokrenuo projekt studenta istraživača volontera sa ciljem pružanja mogućnosti dodatnog razvoja znanja i kompetencija studenata Fakulteta političkih nauka Sarajevo u oblasti naučno-istraživačkog rada i vođenja projekata.

Fakultet političkih nauka Sarajevo, kao akreditovana ustanova za organizovanje dugoročnog volontiranja (reg.broj: 173/17) pri Ministarstvu pravde FBiH, za potrebe Instituta za društvena istraživanja  (organizacijske jedinice FPN) sklopila je Ugovor o dugoročnom volontiranju sa najboljim studentima koji imaju priliku razvijati svoje akademske i istraživačke kapacitete, usvajati nova znanja i vještine kroz rad u Centrima, radnim grupama i projektnim timovima. U skladu sa Zakonom o volontiranju i zaključenog ugovora o dugoročnom volontiranju studenti mogu osigurati pretpostavke za izdavanje potvrde o radnom iskustvu, koje se često traži kod raspisanih konkursa za radna mjesta.

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Sarajevo se zalaže za unapređenje naučnoistraživačkog rada kao ključnog faktora razvoja nauke i obrazovanja, za shvatanja društveno-političkih procesa u Bosni i Hercegovini i okruženju, te za stvaranje društva utemeljenog na znanju.