Budući studenti

studenti-1

Fakultet političkih nauka je jedna od 24 članice Univerziteta u Sarajevu. Zvanično je formiran 1961. godine, nastavljajući tradiciju dotadašnje Visoke škole političkih nauka u Sarajevu. U proteklih 50 godina rada Fakultet je izrastao u respektabilnu naučnu instituciju. Na Fakultetu političkih nauka uspješno se provodi reforma nastavno-naučnog procesa na temelju standarda koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji.

U skladu s reformskim tendencijama Univerziteta u Sarajevu, vođenim duhom i idejama Bolonjske deklaracije te nizom drugih ključnih dokumenata vezanih za šire transformacijske procese ka „Evropi znanja“, Fakultet političkih nauka u Sarajevu izvršio je temeljitu rekonstrukciju i inovaciju nastavnih planova i programa kako bi izašao ususret izazovima svoga vremena.

Nastavni proces na Fakultetu odvija se putem pet studijskih odsjeka, i to:

Duboko smo svjesni razvojnih potreba bosanskohercegovačkog društva i stoga se vodimo potrebom da nakon višegodišnjeg zastoja u naučnoistraživačkom radu načinimo kvalitativne iskorake ka široj evropskoj akademskoj zajednici istraživača. Imajući u vidu iskustva i pozitivna postignuća srodnih fakulteta i odsjeka u regionu i šire, nastavnici, istraživači i saradnici Fakulteta političkih nauka, jedinog fakulteta te vrste u Bosni i Hercegovini, odlučni su u namjeri da bosanskohercegovačkim mladim naraštajima ponude niz prepoznatljivih kvalitetnih studijskih programa usporedivih s većinom razvijenih studija u svijetu.

U više od 150 predmeta – od fundamentalno teorijskih do niza specijalističko aplikativnih disciplina – na Fakultetu političkih nauka se tretiraju gotovo svi aspekti savremenog društvenog života. Fakultet političkih nauka pruža solidnu osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim tijelima i institucijama, preduzećima, institucijama kulture, obrazovanja i građanskog društva, kao i za nastavak daljnjeg naučnoistraživačkog rada, na istom ili srodnim fakultetima.

Imajući u vidu tranzicijske procese kroz koje prolaze Bosna i Hercegovina i njezino visoko školstvo, u čijem fokusu je naučna interdisciplinarnost, Fakultet političkih nauka nastavit će njegovati ono ponajbolje u svojoj gotovo pola stoljeća vrijednoj tradiciji i razvijati aplikativne dimenzije znanja u širem kontekstu društvenih i humanističkih nauka.