SPONA – Asocijacija sudenata FPN

spona“Udruženje studenata Fakulteta političkih nauka – SPONA” je nevladina, dobrovoljna vanstranačka organizacija udruženih studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Osnovni i najbitniji cilj SPONA je da omogući što bolje i kvalitetnije uslove studiranja i ostvarivanja komunikacije između studenata, profesora i uprave Fakulteta.

Asocijacija zastupa interese studenata svih odsjeka koji postoje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Svi problemi sa kojima se studenti susreću u toku studiranja, SPONA nastoji riješiti koristeći mjere propisane Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Kontakt info

Za sve komentare, pritužbe, pohvale i kritike molimo kontatkirajte nas na:

spona@fpn.unsa.ba

Telefon:

033 203 562, lokal 283

Adresa:

Skenderija, 72

Web stranica:

https://fpnspona.wordpress.com