Služba za nastavu i rad sa studentima

Sanin Katica, rukovodilac Službe za nastavu i rad sa studentima sanin.katica@fpn.unsa.ba
Enisa Kadrić, viši stručni saradnik za postdiplomski i doktorski studij enisa.kadric@fpn.unsa.ba
Munib Soldin, viši stručni saradnik na Odsjeku Komunikologija-Žurnalistika munib.soldin@fpn.unsa.ba
Vahdeta Hodžić, viši stručni saradnik na Odsjeku  Politologija vahdeta.hodzic@fpn.unsa.ba
Lejla Dugalic, viši stručni saradnik na Odsjeku  Sigurnosne i mirovne studije lejla.dugalic@fpn.unsa.ba
Edina Vrabac, viši stručni saradnik na Odsjeku  Socijalni rad i Odsjeku Sociologija edina.vrabac@fpn.unsa.ba
Riad Dedović, viši stručni saradnik za IKT web.administrator@fpn.unsa.ba

 


Rad sa studentima:
Pon. – Pet. od 10,00 do 12,30 i 13,30 do 15,30
Dodatni termin samo za vanredne studente: prvi i zadnji četvrtak u mjesecu od 16,00 do 18,00

DOKUMETNI/OBRASCI/RELEVANTNI PROPISI


OPĆI AKTI


INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE


SMJERNICE ZA PREVENCIJU SEKSUALNOG I RODNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA


Odluka o imenovanju savjetnice za primjenju Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja