Služba za nastavu i rad sa studentima

Sanin Katica, rukovodilac Službe za nastavu i rad sa studentima sanin.katica@fpn.unsa.ba
Enisa Kadrić, stručni saradnik za postdiplomski i doktorski studij enisa.kadric@fpn.unsa.ba
Nedžija Salčin, stručni saradnik za Odsjek za komunikologiju nedzija.salcin@fpn.unsa.ba
Vahdeta Hodžić, stručni saradnik za Odsjek za politologiju vahdeta.hodzic@fpn.unsa.ba
Lejla Dugalic, stručni saradnik za Odsjek za sigurnosne i mirovne studije lejla.dugalic@fpn.unsa.ba
Edina Vrabac, stručni saradnik za Odsjek za socijalni rad i Odsjek za sociologiju edina.vrabac@fpn.unsa.ba

 


Rad sa studentima (od 23.11. do 31.12.2020. godine): 10:00-13:00 h (svaki radni dan).


DOKUMETNI/OBRASCI

OPĆI AKTI

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE