Služba za nastavu i rad sa studentima

Sanin Katica, rukovodilac Službe za nastavu i rad sa studentima sanin.katica@fpn.unsa.ba
Enisa Kadrić, stručni saradnik za postdiplomski i doktorski studij enisa.kadric@fpn.unsa.ba
Nedžija Salčin, stručni saradnik za Odsjek za komunikologiju nedzija.salcin@fpn.unsa.ba
Vahdeta Hodžić, stručni saradnik za Odsjek za politologija i Odsjek za sociologija vahdeta.hodzic@fpn.unsa.ba
Lejla Dugalic, stručni saradnik za Odsjek za sigurnosni i mirovni studij lejla.dugalic@fpn.unsa.ba
Edina Vrabac, stručni saradnik za Odsjek za socijalni rad edina.vrabac@fpn.unsa.ba

 

DOKUMETNI/OBRASCI

OPĆI AKTI

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE