Primjedbe i pohvale za Službu za nastavu i rad sa studentima

Šta je sistem za “Primjedbe i pohvale za Službu za nastavu i rad sa stundetima”?

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu omogućava Vam putem on-line sistema da evaluirate rad “Službe za nastavu i rad sa studentima”. Da biste mogli evaulirati rad, potrebno je da popunite potrebna polja u formi ispod. Nakon klika “Pošalji”, dobićete email sa potvrdom. Podaci koje unesete čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup istima.

Kada pošaljete Vaše pohvale i žalbe, dobićete potvrdu na email adresu, te nakon što se zahtjev pregleda i uputi u proceduru dobitit ćete od službenog lica status Vaše evaluacjie.

Zahtjev

VAŽNA NAPOMENA:

Svaka zloupotreba prava biti će pravno sankcionirana