Dokumenti Centra

ELABORAT O OSNIVANJU CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU