Medijska i informacijska pismenost

Medijska i informacijska pismenost

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu kroz akademski, naučnoistraživački i pedagoški interdisciplinarni pristup razvija strateški okvir uključivanja medijske i informacijske pismenosti u formalno i neformalno obrazovanje, zasnovano na principima izvodljivosti i održivosti. Kroz aktivnosti su razvijeni ljudski kapaciteti, metode, materijali, mreža ključnih aktera i stručnog kadra, te strateški koncept za sistemsko rješenje izazova digitalne transformacije društva kroz medijsku i informacijsku pismenost.

Medijska i informacijska pismenost (eng. Media and Information Literacy) – MIP / MIL – odnosi se na suštinski važne kompetencije (znanje, vještine i stavove) koje građanima omogućavaju da se djelotvorno odnose prema medijima i drugim snabdjevačima informacijama, i da razvijaju kritičko mišljenje i vještine cjeloživotog učenja da bi se socijalizovali i postali aktivni građani. 

 Shvaćena kao složen koncept, medijska i informacijska pismenost obuhvata znanje, vještine i stavove koji omogućavaju građanima da:  

 

Medijska i informacijska pismenost – strateški pristup

Razina medijske i informacijske pismenosti (MIL) u Bosni i Hercegovini (BiH) nije zadovoljavajuća. Potreba za demokratizacijom društva i razvojem vještina nove generacije potrebne za digitalno doba zahtijeva adekvatnu integraciju MIL u formalno i neformalno obrazovanje. Pažljiv metodološki pristup kako bi se osigurao najbolji rezultat i pažljiv odabir ciljnih skupina bit će važni za postizanje održivog i kontinuiranog razvoja MIL, interkulturalnog dijaloga i povećanja kritičkog razmišljanja u BiH.

Djeca i mladi u BiH imaju vrlo ograničenu ili nikakvu sposobnost stjecanja vještina i kompetencija potrebnih za uspješan život u digitalnom dobu i izazovnom demokratskom okruženju. Građani Bosne i Hercegovine nisu spremni tražiti besplatan pristup informacijama putem neovisnih i različitih medija ili informativnih posrednika. Također, kaotični krajolik digitalnih medija otvara mogućnosti za širenje dezinformacija – vijesti i informacija. Biblioteke u cijeloj zemlji i u školama uglavnom se ne koriste i iako imaju potencijal igrati značajnu ulogu u procesu cjeloživotnog učenja, one nisu prepoznate kao institucionalna podrška za postizanje ciljeva informacijskog društva. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu svojim znanstvenim i istraživačkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini zagovara strateški pristup u području medijske i informacijske pismenosti. Takav pristup trebao bi rezultirati integracijom medijske i informacijske pismenosti u formalni i neformalni obrazovni sistem, te uključiti medije, nastavno osoblje i bibliotekare u proces zagovaranja i jačanja medijske i informacijske pismenosti s posebnim naglaskom na promicanje multikulturalizma kroz razvoj kritičkog mišljenja i zagovaranja.

Suštinu hibridnog modela višekomponentne integracije MIP u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini čini biblioteka kao informacijsko središte, koje može biti strateški resurs kroz koji će se vršiti proces informacijsko-medijskog opismenjavanja korisnika (učenika, nastavnika, roditelja). Kako škole nemaju usvojene samostalne MIP programe, ni standarde koji bi pridonijeli njegovom promoviranju, aktualizacija uloge i funkcije bibliotekara i biblioteke kroz UNESCO MIL kurikulum može biti strateška komponenta razvoja profesionalnih kompetencija, naročito u odnosu na činjenicu da je bibliotekarstvo direktno povezano sa procesima pružanja podrške učenju, kao što je i sama MIP svojim ciljevima povezana s ciljevima cjeloživotnog učenja. Savremena školska biblioteka se tako pojavljuje kao ključna sastavnica funkcioniranja informacijskog društva, (multimedijalno središte škole, centar informacija posredovanih korištenjem suvremene tehnologije, itd.), te bi školske biblioteke trebalo prepoznati kao postojeće sistemske resurse čijom bi se aktualizacijom osiguravala kontinuirana podrška novim ishodima učenja za 21. stoljeće.


 

 

Tri faze strateškog pristupa medijskoj i informacijskoj pismenosti


I FAZA

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu proveo je dio aktivnosti projekta “IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI I TURSKOJ” u suradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i uz finansijsku podršku Europske unije. Cilj ovog projekta je jačanje slobode izražavanja, slobodnog i pravovremenog pristupa informacijama, te jačanje kapaciteta slobodnih, profesionalnih medija i medijskog pluralizma.

U sklopu projektnih aktivnosti u ovoj fazi urađeno je slijedeće:


II FAZA

Nastavak aktivnosti u oblasti medijske i informacijske pismenosti u sklopu projekta “IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI I TURSKOJ”, u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i uz finansijsku podršku Europske unije.

U sklopu projektnih aktivnosti u ovoj fazi urađeno je slijedeće:


III FAZA

Fakultet političkih nauka u 2019/2020. u okviru programa Dijalog za budućnost (UN agencije) realizira projekat “Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih”.

Opći cilj u ovoj fazi strateškog pristupa FPN-a je podizanje razine medijske i informacijske pismenosti među novinarima, nastavnicima i učenicima, na ostvariv, održiv i održiv način, uz kontinuirani razvoj MIL-a, interkulturalni dijalog, povećanje kritičkog mišljenja u BiH, a sve na temelju znanstvenih istraživanja i podataka.

Realizirane i planirane aktivnosti u ovoj fazi su:


USPJEŠAN ZAVRŠETAK PROJEKTA MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST U FUNKCIJI RAZVOJA KRITIČKOG MIŠLJENJA I ZAGOVARANJA MLADIH

Intenzivan i predan rad na realizaciji brojnih aktivnosti u okviru projekta Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih, krunisan je održavanjem završne konferencije 17. januara 2020. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Ovaj projekat je dio programa Dijalog za budućnost, kojeg implementiraju UN agencije u BiH  – UNESCO, UNICEF i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom BiH.

Foto: FPN UNSA

Osim Fakulteta političkih nauka UNSA, u realizaciji aktivnosti učestvovala su još 3 javna univerziteta iz Bosne i Hercegovine – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru.

Saldo aktivnosti: održano 16 radionica za različite ciljne grupe (studente, nastavnike i bibliotekare osnovnih i srednjih škola, novinare), u 4 grada sa oko 200 učesnika.

Teme radionica su bile različite, ali su se sve uklapale u širu temu – medijska i informacijska pismenost i kritičko mišljenje. Nastavnici i bibliotekari osnovnih i srednjih škola učestvovali su na radionicama o interkulturalnom dijalogu i prevenciji nasilnog ekstremizma. Studenti su učestvovali na radionicama o javnom zagovaranju i kritičkom mišljenju u kontekstu medijske i informacijske pismenosti, a novinari i urednici na radionicama o njihovoj ulozi u promociji medijske i informacijske pismenosti u bosanskohercegovačkom društvu.

U završnoj fazi projekta realizirane su 4 kampanje javnog zagovaranja, koje su kreirali studenti učesnici radionica u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Mostaru, te je kreiran i blog na kojem su objavljeni radovi studenata – također iz 4 spomenuta grada.

Osim radionica, vrijedni tim od oko 50 stručnjaka proveo je 2 značajna istraživanja – samoprocjena kompetencija nastavnika i bibliotekara osnovnih i srednjih škola u BiH iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, te u Kantonu Sarajevo pilot istraživanje među roditeljima o navikama, odnosno kompetencijama djece u ovoj oblasti.

Rezultati istraživanja će u predstojećem periodu biti objavljeni, a ova istraživanja su zapravo nastavak prošlogodišnjeg pionirskog istraživanja o samoprocjeni kompetencija nastavnika i bibliotekara osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, čiji su rezultati objavljeni u posljednjem broju časopisa Sarajevo Social Science Review.

Izvještaj ili tematski prilog sa završne konferencije objavljen je u nekoliko medija:  FENA, TVSA, BH radio 1, StartBiH, Federalna.ba, HEMA TV, Udar.net, Bljesak.info, BGS – portal Biblioteka Sarajeva

FENA

 

Start BiH

 

Federalna.ba

 

Ovaj projekat je nastavak trogodišnjih napora Fakulteta političkih nauka, odnosno projektnog tima, da kroz akademski, naučnoistraživački i pedagoški interdisciplinarni pristup razvija strateški okvir uključivanja medijske i informacijske pismenosti u formalno i neformalno obrazovanje, zasnovano na principima izvodljivosti i održivosti. Detaljnije o svim aktivnostima realiziranim u protekle tri godine možete pronaći na: http://bit.ly/2RrfVX0

Neprocjenjiv značaj realiziranih aktivnosti ogleda se u činjenici da je kreirana mreža ključnih aktera i stručnog kadra, te metode i materijali koji će pomoći u prevladavanju izazova digitalne transformacije društva.