Medijska i informacijska pismenost

Medijska i informacijska pismenost

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu kroz akademski, naučnoistraživački i pedagoški interdisciplinarni pristup razvija strateški okvir uključivanja medijske i informacijske pismenosti u formalno i neformalno obrazovanje, zasnovano na principima izvodljivosti i održivosti. Kroz aktivnosti su razvijeni ljudski kapaciteti, metode, materijali, mreža ključnih aktera i stručnog kadra, te strateški koncept za sistemsko rješenje izazova digitalne transformacije društva kroz medijsku i informacijsku pismenost.

Medijska i informacijska pismenost (eng. Media and Information Literacy) – MIP / MIL – odnosi se na suštinski važne kompetencije (znanje, vještine i stavove) koje građanima omogućavaju da se djelotvorno odnose prema medijima i drugim snabdjevačima informacijama, i da razvijaju kritičko mišljenje i vještine cjeloživotog učenja da bi se socijalizovali i postali aktivni građani.

Shvaćena kao složen koncept, medijska i informacijska pismenost obuhvata znanje, vještine i stavove koji omogućavaju građanima da:

 

Medijska i informacijska pismenost – strateški pristup

Razina medijske i informacijske pismenosti (MIL) u Bosni i Hercegovini (BiH) nije zadovoljavajuća. Potreba za demokratizacijom društva i razvojem vještina nove generacije potrebne za digitalno doba zahtijeva adekvatnu integraciju MIL u formalno i neformalno obrazovanje. Pažljiv metodološki pristup kako bi se osigurao najbolji rezultat i pažljiv odabir ciljnih skupina bit će važni za postizanje održivog i kontinuiranog razvoja MIL, interkulturalnog dijaloga i povećanja kritičkog razmišljanja u BiH.

Djeca i mladi u BiH imaju vrlo ograničenu ili nikakvu sposobnost stjecanja vještina i kompetencija potrebnih za uspješan život u digitalnom dobu i izazovnom demokratskom okruženju. Građani Bosne i Hercegovine nisu spremni tražiti besplatan pristup informacijama putem neovisnih i različitih medija ili informativnih posrednika. Također, kaotični krajolik digitalnih medija otvara mogućnosti za širenje dezinformacija – vijesti i informacija. Biblioteke u cijeloj zemlji i u školama uglavnom se ne koriste i iako imaju potencijal igrati značajnu ulogu u procesu cjeloživotnog učenja, one nisu prepoznate kao institucionalna podrška za postizanje ciljeva informacijskog društva. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu svojim znanstvenim i istraživačkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini zagovara strateški pristup u području medijske i informacijske pismenosti. Takav pristup trebao bi rezultirati integracijom medijske i informacijske pismenosti u formalni i neformalni obrazovni sistem, te uključiti medije, nastavno osoblje i bibliotekare u proces zagovaranja i jačanja medijske i informacijske pismenosti s posebnim naglaskom na promicanje multikulturalizma kroz razvoj kritičkog mišljenja i zagovaranja.

Suštinu hibridnog modela višekomponentne integracije MIP u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini čini biblioteka kao informacijsko središte, koje može biti strateški resurs kroz koji će se vršiti proces informacijsko-medijskog opismenjavanja korisnika (učenika, nastavnika, roditelja). Kako škole nemaju usvojene samostalne MIP programe, ni standarde koji bi pridonijeli njegovom promoviranju, aktualizacija uloge i funkcije bibliotekara i biblioteke kroz UNESCO MIL kurikulum može biti strateška komponenta razvoja profesionalnih kompetencija, naročito u odnosu na činjenicu da je bibliotekarstvo direktno povezano sa procesima pružanja podrške učenju, kao što je i sama MIP svojim ciljevima povezana s ciljevima cjeloživotnog učenja. Savremena školska biblioteka se tako pojavljuje kao ključna sastavnica funkcioniranja informacijskog društva, (multimedijalno središte škole, centar informacija posredovanih korištenjem suvremene tehnologije, itd.), te bi školske biblioteke trebalo prepoznati kao postojeće sistemske resurse čijom bi se aktualizacijom osiguravala kontinuirana podrška novim ishodima učenja za 21. stoljeće.


Edicija : MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST

Izdavač: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu


MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST – ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST: dizajn učenja za digitalno doba REGIONALNI OSVRT NA RAZVOJ I INTEGRACIJU MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI
Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka  

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2020 (vol 1)

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka  

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021 (vol 2)

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka  

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021 (vol 3)

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka  

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021 (vol 4)


Četiri faze strateškog pristupa medijskoj i informacijskoj pismenosti


I FAZA

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu proveo je dio aktivnosti projekta “IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI I TURSKOJ” u suradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i uz finansijsku podršku Europske unije. Cilj ovog projekta je jačanje slobode izražavanja, slobodnog i pravovremenog pristupa informacijama, te jačanje kapaciteta slobodnih, profesionalnih medija i medijskog pluralizma.

U sklopu projektnih aktivnosti u ovoj fazi urađeno je slijedeće:


II FAZA

Nastavak aktivnosti u oblasti medijske i informacijske pismenosti u sklopu projekta “IZGRADNJA POVJERENJA U MEDIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI I TURSKOJ”, u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i uz finansijsku podršku Europske unije.

U sklopu projektnih aktivnosti u ovoj fazi urađeno je slijedeće:


III FAZA

Fakultet političkih nauka u 2019/2020. u okviru programa Dijalog za budućnost (UN agencije) realizira projekat “Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih”.

Opći cilj u ovoj fazi strateškog pristupa FPN-a je podizanje razine medijske i informacijske pismenosti među novinarima, nastavnicima i učenicima, na ostvariv, održiv i održiv način, uz kontinuirani razvoj MIL-a, interkulturalni dijalog, povećanje kritičkog mišljenja u BiH, a sve na temelju znanstvenih istraživanja i podataka.

Realizirane i planirane aktivnosti u ovoj fazi su:


IV FAZA

Naučnoistraživački napori ka integraciji medijske i informacijske pismenosti u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, ali i podizanju razine medijske i informacijske pismenosti kod građana, nastavljeni su i u 2020. godini kroz projekte “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – faza 2” (UNESCO-EU), “Dijalog za budućnost: Jačanje dijaloga i socijalne kohezije između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije” (UNESCO, UNICEF i UNDP) i “Društvo, kultura i religija u digitalnom dobu.” (UNICEF).

Kreirane dvije web stranice za potrebe organiziranja i realizacije online aktivnosti: https://sites.google.com/view/mipubih/ i https://sites.google.com/view/pilotradionicemip/