Jačanje kapaciteta medija za promociju medijske i informacijske pismenosti i pozitivnog pripovijedanja

(PDF) Uloga novinara u promociji medijske i informacijske pismenosti

(VIDEO) Uloga novinara u promociji medijske i informacijske pismenosti:

(PDF) Pozitivno pripovijedanje u medijima i borba protiv pristrasnog i prejudiciranog izvještavanja

(VIDEO) Pozitivno pripovijedanje u medijima i borba protiv pristrasnog i prejudiciranog izvještavanja

(PDF) Podaci, algoritmi i umjetna inteligencija: pismenost za 21. stoljeće

(VIDEO) Podaci, algoritmi i umjetna inteligencija: pismenost za 21. stoljeće: