E – KNJIGE

Nedžma Džananović MiraščijaUVOD U VANJSKU POLITIKU EUROPSKE UNIJE 

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2018


Valida Repovac Nikšić- TEORIJSKE RASPRAVE O KOZMOPOLITIZMU

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2019


 

Jasna Duraković-POSLOVNO KOMUNICIRANJE U NOVOMEDIJSKOM OKRUŽENJU

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2019

 


 

Sanela Bašić i Milanka Miković-ODABRANE TEME SAVREMENE SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RADA

 

 

 

 

 

 


 

 

urednice Ehlimana Spahić i Sarina Bakić– ZBORNIK RADOVA MEĐUKULTURALNO RAZUMIJEVANJE I SARADNJA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

 

 

 


 

PRIRUČNIK ZGRABI PRAKSU NA FAKSU

 

 

 

 

 

 


 

Lejla Turčilo i Belma Buljubašić-MEDIJSKA STVARNOST- Eseji o korištenju medija u BiH

 

 

 

 

 

 


 

Sabira Gadžo ŠašićSOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2020

 

 

 

 


 

Emir Vajzović-MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST – ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2020