E – KNJIGE

Nedžma Džananović MiraščijaUVOD U VANJSKU POLITIKU EUROPSKE UNIJE 

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2018


Valida Repovac Nikšić- TEORIJSKE RASPRAVE O KOZMOPOLITIZMU

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2019


 

Jasna Duraković-POSLOVNO KOMUNICIRANJE U NOVOMEDIJSKOM OKRUŽENJU

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2019

 


 

Sanela Bašić i Milanka Miković-ODABRANE TEME SAVREMENE SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RADA

 

 

 

 

 

 


 

 

urednice Ehlimana Spahić i Sarina Bakić– ZBORNIK RADOVA MEĐUKULTURALNO RAZUMIJEVANJE I SARADNJA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

 

 

 


 

PRIRUČNIK ZGRABI PRAKSU NA FAKSU

 

 

 

 

 

 


 

Lejla Turčilo i Belma Buljubašić-MEDIJSKA STVARNOST- Eseji o korištenju medija u BiH

 

 

 

 

 

 


 

Sabira Gadžo ŠašićSOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2020

 

 

 

 


 

Emir Vajzović-MEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST – ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2020

 

 

 


 

Adnan Džafić-Sarina Bakić-Asim Mujkić- RAZUMJEVANJE DRUŠTVA

 

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021

 

 

 


Emir Vajzović, Mario Hibert, Lejla Turčilo, Vuk Vučetić, Lamija SilajdžićMEDIJSKA I INFORMACIJSKA PISMENOST: dizajn učenja za digitalno doba

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021

 

 

 

 


Emir Vajzović, Ana Milojević, Nataša Ružić  – REGIONALNI OSVRT NA RAZVOJ I INTEGRACIJU MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021Emir Vajzović, Mario Hibert  – ODRASTANJE UČENJA: DRUŠTVO, KULTURA, RELIGIJA U DIGITALNOM DOBU

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021
Lejla TurčiloMEDIJSKO NOVO NORMALNO

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021


Adnan DžafićZOV (POST)MODERNIH SIRENA

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021


Darvin LisicaPROLIFERACIJA I POLITIKE RAZORUŽANJA 

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021Sead Turčalo,Hikmet KarčićBOSNIAN GENOCIDE DENIAL AND TRIUMPHALISM

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021Izet Beridan – KONFLIKTI

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2003
Darvin Lisica,Zlatan BajramovićPLANIRANJE U SEKTORU SIGURNOSTI

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2021

Zlatan Bajramović – UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA SIGURNOSNOG SEKTORA BOSNE I HERCEGOVINE

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Drugo, dopunjeno – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2022

Asim Mujkić – IDEJA DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA Etičko-politička perspektiva

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2022

 

 

 

Amer Osmić – NASILJE U PORODICI I RODNO ZASNOVANO NASILJE U VISOKOM OBRAZOVANJU

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2022

 

 

 

 


  

Adnan DŽafić – BOSANSKOHERCEGOVAČKO DRUŠTVO I SAVREMENOST

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2023

 

 
Sanela Šadić, Anida Dudić-Sijamija, Gordana Berc, Marina Milić Babić, ur. – Terenska praksa i socijalni rad u vrijeme pandemije COVID-19: iskustva iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2023


 

Sanela Šadić, Anida Dudić-Sijamija, ur.-  Međunarodna konferencija “Primjena savjetovanja u praksi socijalnog rada- izazovi i savremene spoznaje” knjiga sažetaka  

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo 

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje 

Godina izdanja: 2023Nedžma Džananović Miraščija,Jasmin Hasić –  Perspektive sa margina

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo 

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje 

Godina izdanja: 2023


Sead Turčalo Mirza SmajićUNUTRAŠNJA SIGURNOST : TEORIJA,PRAKSA I SAVREMENI SIGURNOSNI IZAZOVI 

Izdavač : Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72,Sarajevo

Izdanje :Prvo-Elektronako izdanje

Godina izdanja : 2023Borjana Miković, Anida Dudić-Sijamija, Sanela Bašić, Dževad Termiz, ur.IV Naučna konferencija „DRUŠTVENA KRIZA I SOCIJALNI RAD: ‘Buen Vivir: Zajednička budućnost za transformativnu promjenu – knjiga sažetaka

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2024


Darvin Lisica – Sigurnosni rizici i temeljne društvene vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Knjiga 1.

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo

Godina izdanja: 2011

Darvin Lisica – Sigurnosni rizici i temeljne društvene vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Knjiga 2.

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo

Godina izdanja: 2011Izdavač: Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2024
Akademik Prof.Dr.sc Dževad Termiz – Fundamentals of the Methodology of Social Work Science

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72, Sarajevo

Izdanje: Prvo – Elektronsko izdanje

Godina izdanja: 2024