Drugi ciklus

Drugi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Fakultet nudi mogućnost studiranja na odsjecima sociologije, politologije, komunikologije, socijalnog rada te sigurnosnih i mirovnih studija. U okviru studija politologije studenti mogu odabrati usmjerenja Upravljanje državom ili Međunarodni odnosi i diplomacija. Nastava iz pojedinih predmeta na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomacija izvodi se na engleskom jeziku. Nakon uspješnog završetka studija studenti/studentice stječu stručno zvanje magistar za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka, odnosno usmjerenja.

Pravo prijave na konkurs na drugi ciklus studija imaju kandidati sa završenim prvim ciklusom studija (trogodišnji studij) po bolonjskom konceptu studija i ostvarenim 180 ECTS.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vrši se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija, odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječne ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs.

 


Pravilnik o načinu korištenja softvera za detekciju plagijarizma


NOVI OBRASCI ZA PRIJAVU TEME I ZAHTJEV ZA OCJENU I ODBRANU ZAVRŠNOG (MAGISTARSKOG) RADA

STRUKTURA I TEHNIČKE ODLIKE MA RADA


ODSJEK POLITOLOGIJA


ODSJEK SOCIOLOGIJA


SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE


ŽURNALISTIKA/KOMUNIKOLOGIJA


SOCIJALNI RAD