Doktorski studij – Finansijska konstrukcija studija

Sredstva za doktorski studij obezbjedit će se iz više izvora:

  • od Ministarstva obrazovanja i nauke i drugih nadležnih državnih institucija
  • od kandidata
  • iz projekata

Cijena doktorskog studija bit će određena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Sarajevo. Sredstvima ostvarenim po osnovu doktorskog studija upravljati će nadležni organi Fakulteta političkih nauka.