Uputstva studentima

Preuzimanje dokumenata/javnih isprava
DOKUMENATA/JAVNIH ISPRAVA

 

Preuzimanje javnih isprava koje izdaje fakultet kao i drugih dokumenata studenata (svjedočanstva, diploma o završenoj srednjoj  školi, itd.) može se vršiti isključivo lično ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti.

Javne isprave su:

– diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka, odnosno stepenu magistra,

– diploma o stečenom stepenu stručne spreme i zvanju i dodatak diplomi,

– indeks,

– ispisnica,

– uvjerenje o diplomiranju,

– uvjerenje o položenim ispitima,

– uvjerenje o uspjehu u studiju,

– uvjerenje o učešću u pojedinim oblicima stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja i

– druge javne isprave u skladu sa zakonom.

 

Podnošenje zahtjeva i preuzimanje potvrda i uvjerenja izdatih putem eUNSA.
Svi aktivni studenti – studenti upisani u tekuću akademsku godinu (osim studenta predbolonjskog studija, četverogodišnji studij), podnose zahtjeve za izdavanje potvrda i uvjerenja ISKLJUČIVO preko vlastitih korisničkih računa eUNSA sistema.

 

 

NAPOMENA: Studenti mogu preuzimati potvrde i uvjerenja samo lično i uz predočenje indexa

Revers (dokumenata iz srednje škole)
Za izdavanje dokumenata na revers potrebno je predati u studentsku službu:

 

– index

– zahtjev za revers (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrdu iz biblioteke o razduženju

 

NAPOMENA: Pravo uzimanja dokumenata na revers imaju samo aktivni studenti (upisani u tekuću školsku godinu).

Obaveze studenata nakon završenog studija
(položenog zadnjeg ispita, odbranjenog završnog diplomskog/magistarskog rada)

Svi studenti koji okončaju studij i ispune sve obaveze u skladu sa nastavnim planom i programom studija po kojem su studirali, dužni su da u studentsku službu predaju u roku od 7 dana nakon položenog zadnjeg ispita, odnosno odbranjenog završnog diplomskog/magistarskog rada, slijedeće dokumente:

– index

– potvrdu iz biblioteke o razduženju

– zahtjev za izdavanje uvjerenja/diplome o završenom studiju (preuzima se u studentskoj službi)

– dva popunjena ŠV-50 obrasca (kupuju se u studentskoj službi)

– uplatnicu/potvrdu o uplati 90 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje diplome – 2 uplate (43,20 i 46,80)

– uplatnicu/potvrdu o uplati 30 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje uvjerenja o završenom ciklusu studija

– uplatnicu/potvrdu o uplati 20 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje potvrde o položenim ispitima

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

 

Rok za izdavanje uvjerenja o završenom ciklus studija/diplomiranju je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.

Instrukcija za plaćanje:https://fpn.unsa.ba/b/uplatinice-2/


Gubitak statusa redovnog studenta / Prestanak važenja statusa studenta
Promjena statusa/načina studiranja studenta
 
Ispis
Za ispis sa Fakulteta političkih nauka potrebno je predati u studentsku službu:

– index

– zahtjev za ispis (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrdu iz biblioteke o razduženju

– uplatnicu/potvrdu o uplati 50,00 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za ispis

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

Rok za izdavanje ispisnice je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata

 


 

Duplikat indexa
Za izdavanje duplikata indexa potrebno je predati u studentsku službu:

 

– molbu za izdavanje duplikata indexa (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrdu iz Službenog lista da je stari indeks proglašen nevažećim

– novi indeks

– dvije iste fotografije

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

Rok za izdavanje duplikata indexa je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.

Duplikat diplome
Za izdavanje duplikata diplome potrebno je predati u studentsku službu:

 

– molbu za izdavanje duplikata diplome  (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrda iz Službenog lista da je diploma proglašena nevažećom

– uplatnicu/potvrdu uplati 90 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje diplome

– drugi relevantni dokumeti na zahtjev studentske službe

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

Rok za izdavanje duplikata diplome  je 30 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.


IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA, PREPISA OCJENA, STATUSNIH UVJERENJA, ZAVRŠENIM PREDBOLONJSKIM I BOLONJSKIM STUDENTIMA, KAO I STUDENTIMA KOJI SU IZGUBILI STATUS

(nisu upisani u tekuću studijsku godinu)

– zahtjev za izdavanje potvrde sa naznakom svrhe izdavanja (obrazac zahtjeva preuzima se u studentskoj službi)

– uplatnicu/potvrdu o uplati na 20 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje potvrde

– drugi relevantni dokumeti na zahtjev studentske službe

 Rok za izdavanje duplikata diplome  je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.