Članovi Vijeća doktorskog studija generacija 2022/23.

Lista članova Vijeća trećeg ciklusa studija

 

 1. dr. Šaćir Filandra
 2. dr. Adnan Džafić
 3. dr. Dino Abazović
 4. dr. Valida Repovac – Nikšić
 5. dr. Halima Sofradžija
 6. dr. Mirza Emirhafizović
 7. dr. Sarina Bakić
 8. dr. Zarije Seizović
 9. dr. Mirza Smajić
 10. dr. Vlado Azinović
 11. dr. Sead Turčalo
 12. dr. Nerzuk Ćurak
 13. dr. Lejla Turčilo
 14. dr. Belma Buljubašić
 15. dr. Fahira Fejzić – Čengić
 16. dr. Amila Šljivo Grbo
 17. dr. Sanela Bašić
 18. dr. Sanela Šadić
 19. dr. Sabira Gadžo – Šašić
 20. dr. Dževad Termiz
 21. dr. Asim Mujkić
 22. dr. Emir Vajzović
 23. dr. Nedreta Šerić
 24. dr. Suada Buljubašić
 25. dr. Haris Cerić
 26. dr. Nedžma Džananović- Miraščija
 27. dr. Elvis Fejzić
 28. dr. Elmir Sadiković
 29. dr. Damir Kapidžić
 30. dr. Nermina Mujagić
 31. dr. Ehlimana Spahić
 32. dr. Senadiin Lavić
 33. Umihana Mahmić, sekretar Fakulteta
 34. Enisa Kadrić, sekretar Vijeća trećeg ciklusa studija