NASTAVNI PROCESI

Akademski kalendar za studijsku 2020/2021


STRUKTURA BODOVA, LITERATURA, TERMINI KONSULTACIJA – ZIMSKI SEMESTAR, STUDIJSKA 2020/2021. GODINA


STRUKTURA BODOVA, LITERATURA, TERMINI KONSULTACIJA – LJETNI SEMESTAR, STUDIJSKA 2020/2021. GODINA


LISTA TEMA ZAVRŠNIH (MAGISTARSKIH) RADOVA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA (3+2) – STUDIJSKA 2020/2021. GODINA  


ZAHTJEVI ZA SAGLASNOST ZA ANGAŽMAN NA DRUGOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI UNSA ILI DRUGOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI

Zahtjev za saglasnost za angažman na drugoj organizacionoj jedinici UNSA ili drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluke Vijeća Fakulteta o davanju prethodne saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Suada Buljubašić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Belma Buljubašić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Dževad Termiz

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Haris Cerić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Valida Repovac Nikšić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Amer Osmić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Mirza Emirhafizović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Lejla Turčilo

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Haris Cerić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Asim Mujkić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Dževad Termiz

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Abdel Alibegović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Halima Sofradžija

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Abdel Alibegović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Dželal Ibraković

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Mirza Smajić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Damir Kapidžić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Dino Abazović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Asim Mujkić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Dževad Termiz

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Sead Turčalo

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Nedžma Džananović Miraščija

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi / Asim Mujkić

ODLUKA o raspoređivanju i nastavnom zaduženju člana akademske zajednice Suad Kurtćehajić

ODLUKA o raspoređivanju i nastavnom zaduženju člana akademske zajednice Dževad Termiz

 

 

Odluke 2017/18    <<<<<


Odluke 2018/19 <<<<<


Odluke 2019/20<<<<

Nastavni procesi 2018/2019<<<


Nastavni procesi 2019/2020<<<


Odluke o utvrđivanju disciplinske odgovornosti studenata Fakulteta političkih nauka UNSA<<<