NASTAVNI PROCESI

 


Akademski kalendar za studijsku 2019-2020 godinu

Izmjena Akademskog kalendara UNSA za studijsku 2019/2020. godinu


STRUKTURA BODOVA, LITERATURA, TERMINI KONSULTACIJA – ZIMSKI SEMESTAR, STUDIJSKA 2019/2020. GODINA


STRUKTURA BODOVA, LITERATURA, TERMINI KONSULTACIJA – LJETNI SEMESTAR, STUDIJSKA 2019/2020. GODINA


LISTA TEMA ZAVRŠNIH (MAGISTARSKIH) RADOVA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA (3+2) – STUDIJSKA 2019/2020. GODINA  


ZAHTJEVI ZA SAGLASNOST ZA ANGAŽMAN NA DRUGOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI UNSA ILI DRUGOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI

 

Zahtjev za saglasnost za angažman na drugoj organizacionoj jedinici UNSA ili drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluke 2017/18    <<<<<


Odluke 2018/19 <<<<<


Odluke 2019/20

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Dino Abazović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr.Haris Cerić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Lejla Turčilo

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Doc.dr. Jelena Brkić-Šmigoc

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / mr.ass. Abel Alibegović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Šaćir Filandra

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Dževad Termiz

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Suada Buljubašić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Belma Buljubašić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Haris Cerić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Valida Repovac Nikšić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Doc.dr. Amer Osmić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Doc.dr. Miza Emirhafizović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Doc.dr. Sarina Bakić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Asim Mujkić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Smail Čekić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / mr. Osman Sušić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Halima Sofradžija

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / mr. ast. Abdel Alibegović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Dželal Ibraković

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Mirza Smajić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Dželal Ibraković

Odluka o stavljanju van snage Odluke o angažmanu / Prof. dr. Dino Abazović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Dževad Termiz

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Belma Buljubašić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Senadin Lavić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Halima Sofradžija

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Senadin Lavić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Dževad Termiz

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Doc. dr. Amer Osmić
Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Dželal Ibraković
Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / mr. Osman Sušić
Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Sead Turčalo
Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Suad Kurtćehajić
Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof. dr. Suad Kurtćehajić

Nastavni procesi 2018/2019<<<


Odluke o utvrđivanju disciplinske odgovornosti studenata Fakulteta političkih nauka UNSA<<<