NASTAVNI PROCESI

Akademski kalendar za studijsku 2023/2024


STRUKTURA BODOVA, LITERATURA, TERMINI KONSULTACIJA – ZIMSKI SEMESTAR, STUDIJSKA 2023/2024. GODINA


STRUKTURA BODOVA, LITERATURA, TERMINI KONSULTACIJA – LJETNI SEMESTAR, STUDIJSKA 2023/2024. GODINA


LISTA TEMA ZAVRŠNIH (MAGISTARSKIH) RADOVA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA (3+2) – STUDIJSKA 2023/2024. GODINA  ZAHTJEVI ZA SAGLASNOST ZA ANGAŽMAN NA DRUGOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI UNSA ILI DRUGOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI


Zahtjev za saglasnost za angažman na drugoj organizacionoj jedinici UNSA ili drugoj visokoškolskoj ustanovi


Odluke 2023/24<<<<


Odluke 2022/23<<<<


Odluke 2021/22<<<<


Odluke 2020/21<<<<


Odluke 2019/20<<<<

Odluke 2018/19<<<<< 


Odluke 2017/18<<<<<


Nastavni procesi 2022/2023<<<


Nastavni procesi 2021/2022<<<


Nastavni procesi 2020/2021<<<


Nastavni procesi 2019/2020<<<


Nastavni procesi 2018/2019<<<


Odluke o utvrđivanju disciplinske odgovornosti studenata Fakulteta političkih nauka UNSA<<<