Primjedbe i pohvale na rad uposlenika Biblioteke i čitaonice

Šta je sistem za “Primjedbe i pohvale na rad uposlenika Biblioteke i čitaonice Fakulteta”?

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu omogućava Vam putem on-line sistema da evaluirate rad “Primjedbe i pohvale na rad uposlenika Biblioteke i čitaonice Fakulteta”. Da biste mogli evaulirati rad, potrebno je da popunite potrebna polja u formi ispod. Nakon klika “Pošalji”, dobićete email sa potvrdom. Podaci koje unesete čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup istima.

Kada pošaljete Vaše pohvale i žalbe, dobićete potvrdu na email adresu, te nakon što se zahtjev pregleda i uputi u proceduru dobitit ćete od službenog lica status Vaše evaluacjie.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Svaka zloupotreba prava biti će pravno sankcionirana