Prvi ciklus

Prvi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka traje tri godine, odnosno šest semestara. Fakultet nudi mogućnost studiranja na odsjecima sociologije, politologije, komunikologije, socijalnog rada te sigurnosnih i mirovnih studija. U okviru studija politologije studenti mogu odabrati usmjerenja Upravljanje državom ili Međunarodne odnose i diplomaciju. Nastava iz pojedinih predmeta na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomacija izvodi se na engleskom jeziku. Nakon uspješnog završetka studija studenti/studentice stječu stručno zvanje bachelor za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka, odnosno usmjerenja.

Za studiranje na prvom ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

 1. Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta relevantnih za studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu:
 2. Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole
  • Maternji jezik
  • Engleski jezik (odnosi se samo na kandidate koji konkuriraju na Odsjek politologije – Međunarodni odnosi i diplomacija, jer se dio nastave i ispita izvodi na engleskom jeziku)
  • Historija
  • Filozofija
  • Sociologija
 3. Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij
 4. Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

  ODSJEK POLITOLOGIJA


  ODSJEK SOCIOLOGIJA


  SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE


  ŽURNALISTIKA/KOMUNIKOLOGIJA


  SOCIJALNI RAD