Prof. dr.

Mirza Smajić

Rođen 1981. godine u Sarajevu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Odsjek odbrana i sigurnost).
Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu zaposlen u zvanju vanrednog profesora. U periodu od 2015. godine vršio funkciju prodekana za nastavu i rad sa studentima.
Od oktobra 2019. godine vrši funkciju šefa Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija.
Stalni je predavač na kursu “Sigurnosna politika BiH” u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Ministarstva sigurnosti BiH. Angažiran je kao konsultant od strane domaćih i međunarodnih organizacija (Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini).
Naučne oblasti u kojima istražuje i djeluje su: sigurnosne studije, humana sigurnost, unutrašnja sigurnost i studije provedbe zakona i policije.
U svojstvu autora ili koautora objavio četiri knjige i studije, odnosno više stručnih i znanstvenih radova koji su publikovani u BiH i i inozemstvu.
Kao istraživač ili konsultant je sudjelovao u većem broju znanstvenih kongresa i projekata u BiH, Srbiji i Hrvatskoj.