Prof. dr.

Lejla Turčilo

Dr. sci. Lejla Turčilo, redovna profesorica na Odsjeku Komunikologija/Žurnalistika Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, rođena je 1977. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (sa temom doktorske disertacije Vlasništvo nad medijima kao oblik  političke moći: Refleksije globalnih korporativnih medija na BiH).

Stručna usavršavanja prošla je na Univerzitetu Oxford, UK (Annenberg-Oxford Media Summer Institute) i kroz International Visitors Program Vlade Sjedinjenih Američkih Država, te bila International Fellow Vlade Velike Britanije.

Predaje predmete Teorija medija, TV novinarstvo i Online novinarstvo na bachelor studiju, Mediji i politika na master studiju i predmet Oblikovanje novih javnosti i PR na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu predaje predmet Savremeno komuniciranje na master studiju.

Voditeljica je Centra za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i šefica Odsjeka Komunikologija/Žurnalistika Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Bila je i prodekanica za nastavu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Autorica je četiri knjige:

Koautorica je pet knjiga:

Koautorica je jednog priručnika:

Koautorica je i šest  istraživačkih publikacija:

Uredila je tri zbornika radova:

Koautorica je izvještaja o stanju medija u BiH: Assesment of the Media Sector in B&H (sa M. Brunwasser i D. Marko) 2016. godine (USAID BiH) i izvještaja o stanju medijske pismenosti u BiH: Media and Information Literacy Policies in Bosnia-Herzegovina (sa Leom Tajić) 2014.  godine (Univerzitet Sorbonne, Francuska).

Objavila je  više od trideset naučnih i stručnih radova u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj, SAD i Kolumbiji.

Učestvovala je na više desetina naučnih i stručnih konferencija, simpozija i kongresa u BiH i inozemstvu (Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Švedska, Velika Britanija, Irska, Njemačka, Austrija, Belgija, Češka, Bugarska, Rumunija, Francuska, Portugal, Jordan, Bjelorusija, Armenija, Gruzija, SAD).

Članica je redakcije časopisa Obrazovanje odraslih u Sarajevu, te uredničkog savjeta časopisa Medijske studije u Zagrebu.

Članica je Udruženja Bh. novinari i autorica/kolumnistica na fact-checking portalu Analiziraj.ba.