Prof. dr.

Valida Repovac Nikšić

Dr. sci. Valida Repovac Nikšić vanredna je profesorica na Odsjeku Sociologija.

 

Diplomirala je na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, te je završila Evropski interdisciplinarni postdiplomski studij Demokratija i ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji. Radila je u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (2000-2006. godine) kao stručna savjetnica u Kabinetu zamjenika ministra za evropske integracije i kao stručna savjetnica u Kabinetu direktora Direkcije za evropske integracije.

 

Akademske 2010-2011. godine boravila je na Univerzitetu Kalifornija, Berkeley, u sklopu Fulbright stipendije za doktorske kandidate. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. U aprilu 2019. godine objavila je knjigu: Teorijske rasprave o kozmopolitizmu. Predaje predmete: Uvod u Sociologiju, Sociologija I, Savremene teorije nacije, Sociologija globalizacije i nacionalni identitet, Sociologija siromaštva i Nacija i konflikti u procesu globalizacije svijeta.

 

Predmete Populism and Democracy i Democracy and Human Rights predaje na Joint European Master’s Programme in Political Science – Integration and Governance. Trenutno učestvuje u istraživačkom projektu Active Citizenship: Promoting and Advancing Innovative Democratic Practices in the Western Balkans unutar programa Jean Monnet Network.

 

Članica je odbora za sociološke nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Od oktobra 2019. godine šefica je Odsjeka Sociologija.