Prof. dr.

Valida Repovac Nikšić

Prof. dr. Valida Repovac Nikšić vanredna je profesorica na Odsjeku Sociologija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Rođena je 1977. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 2000. godine. Od 2001. godine pohađala je Evropski interdisciplinarni postdiplomski studij Demokratija i ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji. Magistrirala je u oktobru 2002. godine na temu A Reconciliation of the Liberal-Communitarian Debate in Will Kymlicka's Liberal Theory of Minority Rights. Magistarski rad je kao jedan od najbolja tri rada generacije objavljen u izdanju Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu 2005. godine. Kao stipendista Fulbright programa, a u statusu doktorskog kandidata, provela je akademsku 2010.-2011. na Univerzitetu Kalifornija, Berkeley. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (na oblasti Socioloških nauka) u aprilu 2014. godine.

Od marta 2001. godine do aprila 2006. godine radila je u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kao stručni savjetnik u Kabinetu zamjenika ministra za evropske integracije (2001.-2003.), i kao stručni savjetnik u Kabinetu direktora Direkcije za evropske integracije (2003.-2006.). U tom periodu obavljala je gostujuće prakse u regionalnim i međunarodnim institucijama kao što su: Hrvatski Helsinški Odbor (Zagreb, 2002.), Ured visokog predstavnika u Sarajevu (Politički odjel 2003.), Sekretarijat za koordinaciju evropskih pitanja Republike Francuske (Pariz, 2005.). Tokom rada u Direkciji za evropske integracije specijalizirala je Evropska pitanja na Evropskom koledžu u Brižu, Belgija (2004.). 2005. godine boravila je u Sjedinjenim Američkim Državama kao stipendista američke vlade u okviru IVP programa.

Na Fakultetu političkih nauka predaje predmete: Uvod u sociologiju, Sociologiju nacije, Nacija i konflikti u procesu globalizacije svijeta i Sociologija siromaštva. Predmete Populism and Democracy i Democracy and Human Rights predaje na Joint European Master’s Programme in Political Science – Integration and Governance. Trenutno koordinira istraživački projekat Active Citizenship: Promoting and Advancing Innovative Democratic Practices in the Western Balkans unutar programa Jean Monnet Network.

U aprilu 2019. godine objavila je knjigu: Teorijske rasprave o kozmopolitizmu. Koautorica je knjige Razumijevanje društva (2021.) koju je Odsjek Sociologije Fakulteta političkih nauka zajednički priredio.

U periodu 2015.-2021. bila je glavna i odgovorna urednica časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja. Od 2019. godine rukovoditeljica je Odsjeka Sociologija. Članica je Odbora za sociologiju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.