Prof. dr.

Elvis Fejzić

Elvis Fejzić rođen je 1982. godine u Fojnici. Diplomirao je na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2004. godine, na istom fakultetu magistrirao je 2010. godine, a nakon toga odbranio je i doktorsku disertaciju 2014. godine.

Predaje na slijedećim predmetima: Država i globalizacija, Historija socijalne i političke misli u BiH, Upravljanje državom, Političke ideologije i Globalizacija i političko upravljanje. Predavao je na predmetima: Uvod u politologiju, Moderna politička misao u BiH, Savremena država i Teorije globalizacije. Od studijske 2014/2015. godine predaje na Interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjige Transformacija upravljanja državom: korporacijski imperijalizam na djelu (2016). Koautor je tri istraživačke studije koje su publicirane u formi knjiga: Razgovor o ljevici: identitet, kriza i izazovi u Bosni i Hercegovini danas (2015), Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam: o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini (2017) i Socijalna demokratija u BiH – historijski pregled i razmatranja za budućnost (2020). Jedan je od koautora u znanstveno-uredničkoj knjizi Populistički duhovi vremena i izazovi demokraciji: studije o populizmima (2021; Zagreb: Despot infinitus). Objavio je oko četrdeset znanstvenih radova i kritičkih osvrta u referentnim domaćim i inostranim naučnim publikacijama. Bio je recenzent i promotor više knjiga, istraživačkih studija i časopisa. Njegov primarni znanstveni i istraživački interes vezan je za političku teoriju, historiju političke misli, političke ideologije, teorije globalizacije, teorije vlasti i demokratije, institucionalnu i vaninstitucionalnu politiku, političko ponašanje i modele upravljanja državom.

Član je redakcije u časopisu Godišnjak BZK Preporod. Bio je član redakcije u časopisima Godišnjak Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Sarajevski žurnal za društvena pitanja. Sudjelovao je kao uvodničar i referent na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama, okruglim stolovima i radionicama. Participirao je kao inicijator i istraživač u nekoliko domaćih znanstvenih projekata, a bio je i saradnik na međunarodnom naučno-istraživačkom projektu `Negotiating Modernity: History of Modern Political Thought in East-Central Europe´ (2008-2013 – supported by the European Research Council). Od početka oktobra 2019. godine obavlja funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.