Akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija

PRIZNAVANJE INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

POSTUPAK AKADEMSKOG PRIZNAVANJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA, PROVODI ORGANIZACIONA JEDINICA (FAKULTET), NA KOJOJ NOSILAC INOSTRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE ŽELI NASTAVITI OBRAZOVANJE.

1) ZAHTJEVI ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE (U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA) PODNOSE SE FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA – UNIVERZITET U SARAJEVU NA SLIJEDEĆU ADRESU (ZAHTJEV U PRILOGU):

UNIVERZITET U SARAJEVU- FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
(Zahtjev za priznavanje IVK)
SKENDERIJA 72
71000 SARAJEVO

2) TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNAVANJA UTVRĐENI SU CJENOVNIKOM U PRILOGU (400,00 KM)

3) UPLATA ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE SE VRŠI NA DEPOZITNI RAČUN KS, BUDŽETSKA ORGANIZACIJA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITET U SARAJEVU (PRIMJER POPUNJENE UPLATNICE U PRILOGU)

4) UZ ZAHTJEV ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

  1. a) obrazovna isprava o stečenoj visokoškolskoj kvalifikaciji odnosno drugi dokument koji zamjenjuje orginal iz kojeg se može utvrditi da je podnosilac zahtjeva stekao odgovarajuće obrazovanje i titulu ili je započeo studij (u dva primjerka)
  2. b) dodatak diplomi sa transkriptom ocjena ili drugi dokument koji je izdala visokoškolska ustanova iz kojeg se mogu utvrditi stečeni rezultati učenja (u dva primjerka)
  3. c) ovjerena kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac zahtjeva promijenio ime i/ili prezime
  4. d) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta
  5. e) saglasnost podnosioca zahtjeva za provjeru i obradu podataka (u dva primjerka, ista se nalazi u prilogu Uputstva)
  6. f) biografija (uključujući adresu i broj telefona podnosioca zahtjeva)
  7. g) dokaz o izvršenoj uplati troškova postupka

ZA SVE NAVEDENE DOKUMENTE, IZUZEV DOKUMENATA IZ TAČ. D) I G) PODNOSILAC ZAHTJEVA DOSTAVLJA I PREVOD NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA U BOSNI I HERCEGOVINI. PREVOD DOKUMENTA IZ TAČ. A) I B) PODRAZUMIJEVA PREVOD OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA.

NAPOMENE:

U POSTUPKU AKADEMSKOG PRIZNAVANJA INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA DOSTAVLJAJU SE ISKLJUČIVO OVJERENE KOPIJE.

UKOLIKO SE RADI O PRIZNAVANJU INOSTRANE VISKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE II I III CIKLUSA STUDIJA VISOKOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO EKVIVALENTA, PODNOSIOCI ZAHTJEVA SU U OBAVEZI DOSTAVITI I DOKAZ O PRETHODNO STEČENOM VISOKOM OBRAZOVANJU (DIPLOMU) U DVA PRIMJERKA.

KOSULTACIJE ZAINTERESIRANIH STRANAKA ZA POSTUPAK AKADEMSKOG PRIZNAVANJA INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA VRŠE SE PUTEM TELEFONA: +387 33 203 562 LOK. I KONTAKT E-MAILA: UMIHANA.SALCIN@FPN.UNSA.BA

Prilozi:

Zahtjev za priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije

 

Odluka o utvrđivanju cijene provođenja postupka akademskog i stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija

 

Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija

 

Saglasnost podnosioca zahtjeva za provjeru i obradu podataka 

 

Statement of consent