AKTIVISTI U BORBI PROTIV KORUPCIJE POSJETILI CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE FPN

U okviru projekta “Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije – Znanje IN, korupcija OUT” deset mladih aktivista u pratnji doc.dr. Radenka Udovičića posjetili su Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje su sa voditeljicom i sekretarkom Centra za cjeloživotno učenje FPN prof.dr. Lejlom Turčilo i doc.dr. Belmom Buljubašić razgovarali o kontroli kvaliteta i borbi protiv korupcije na UNSA i o društvenoj ulozi medija u izvještavanju o važnim temama, kakva je borba protiv korupcije.

Sastanak održan u prijateljskoj i radnoj atmosferi bio je prilika za razmjenu znanja, iskustava i ideja o efikasnim modelima borbe protiv korupcije u bosanskohercegovačkom društvu.