DVV International podržava razvoj kompetencija mlađeg akademskog osoblja na Fakultetu Političkih Nauka Univerziteta u Sarajevu

Saradnja DVV International – Ureda za BiH i Centra za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu nastavlja se i u 2018. godini. Prva zajednička aktivnost bio je trening Andragoški pristup i komunikacija u akademskoj zajednici održan u januaru i februaru 2018., za asistente i više asistente koji rade na pet odsjeka Fakulteta političkih nauka, ali do sada nisu imali andragoške obuke, te saradnike Instituta za društvena istraživanja FPN.

Dvanaest učesnika prošlo je obuku iz oblasti obrazovnog rada s odraslima (obrazovna grupa i komunikacija u obrazovnom procesu, vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu s odraslima), timskog rada u naučno-istraživačkim projektima i predstavljanja znanstvenih rezultata akademskoj i široj javnosti, te poslovne komunikacije i izgradnje imidža i identiteta u akademskom okruženju.

Andragoški trening održao je direktor DVV International – Ureda za BiH, dr.sc. Emir Avdagić, prvi doktor andragoških nauka u BiH, a trening komunikacijskih vještina prof.dr. sc. Lejla Turčilo i doc.dr. sc. Belma Buljubašić. Trening je dio napora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu da unaprijedi kompetencije mlađeg akademskog osoblja u oblasti rada sa studentima i u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.

Izuzetan interes učesnika tokom treninga, visoke ocjene i pozitivan feedback iskazan kroz evaluaciju treninga i interes još jednog broja asistenata i docenata da se program ponovi i za njih pokazatelj su da je trening ispunio očekivanja i da postoji potreba za ovakvom vrstom obrazovne ponude na Univerzitetu u Sarajevu.